N07BC02 Метадон (Methadone)

Қолдану көрсеткіштері

Клиникалық хаттама:   1. Апиындарды қолданудан туындаған психикалық және мінез-құлықтық бұзылыстар, опиаттар агонистерімен демеуші орынбасушы терапия
    Клинические протоколы:
  1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, поддерживающая заместительная терапия агонистами опиатов

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді