A02BC03 Лансопразол (Lansoprazole)

Қолдану көрсеткіштері

Асқазан және он екі елі ішектің ойық жарасын емдеу; рефлюкс-эзофагиттің алдын алу және емдеу; Helicobacter pylori (H. pylori) эрадикациясында H. Pylori-мен байланысты ойық жара ауруларына арналған тиісті бактерияларға қарсы дәрілермен біріктіріп емдеу; СЕҚҚП емдеуді жалғастыруды қажет ететін пациенттерде стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды (СЕҚҚП) қабылдау әсерінен туындаған асқазан мен он екі елі ішектің ойық жара ауруларын емдеу және алдын алу; симптоматикалық гастроэзофагеальді рефлюксті ауруы; Золлингер-Эллисон синдромы.
  Клинические протоколы:
 1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
 2. Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (педиатрия)
 3. Холецистит у детей
 4. Хронический гастрит
 5. Хронический панкреатит у взрослых
 6. Гастродуоденальное кровотечение
 7. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
 8. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки без кровотечения и прободения (педиатрия)
 9. Функциональные гастроинтестинальные расстройства
 10. Гастропатии, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Лансопразолға немесе препарат компоненттерінің кез келгеніне жоғары сезімталдық, асқазан-ішек жолының қатерлі жаңа түзілімдері, атазинавирмен бір мезгілде қолдану.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Бауырдың орта және ауыр түрдегі дисфункциясы бар пациенттерге сақтықпен қолданған жөн. Лансопразолмен емдеуде Сальмонелла және Кампилобактер сияқты асқазан-ішектік инфекциялардың пайда болу қаупін аздап ұлғайтуы мүмкін. Гастро-дуоденальді ойық жара симптомдары бар пациенттерде шығу тегінің факторы ретінде H. Pylori инфекциясының пайда болуы мүмкін екендігін ескерген жөн. Лансопразол қабылдап жүрген пациенттерде колиттердің пайда болуының өте сирек жағдайлары байқалған. Сондықтан ауыр және/немесе ұзаққа созылған диарея жағдайында емді тоқтатуды қарастыру керек. СЕҚҚП емдеуді жалғастыруды керек ететіндерге лансопразолды қолдануды шектеу қажет. ПНТ ұзақ қолдану немесе ПНТ дигоксинмен немесе гипомагниемияны туындатуы мүмкін препараттармен (мысалы, диуретиктермен) бірге емдеу керек болатын пациенттерде ПНТ емдеу алдында және емдеу кезінде мерзімді түрде магний деңгейін өлшеп отырған жөн. ПНТ-ті, әсіресе жоғары дозаларда және ұзақ уақыт (> 1 жыл) қолдану, көбіне егде жаста немесе жалпыға бірдей танылған басқа да қауіп факторлары бар болғанда, ортан жілік, білезік және омыртқа бағанының сыну қаупін аздап арттыруы мүмкін. Құрамында сахароза бар, сондықтан тұқым қуалайтын фруктозаны көтере алмаушылық, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы, сахараза-изомальтаза ферментінің тапшылығы бар пациенттер бұл препаратты қабылдамағаны жөн. Көлік құралдарын басқарғанда және қауіпті механизмдермен жұмыс жасағанда сақтық танытқан жөн.Ескерту: мұнда кейбір маңызды дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Өзара әрекеттесуі туралы ұсыныстар және қосымша ақпарат алу үшін дәрілік заттардың өзара әрекеттесулері туралы ақпарат көздеріне немесе дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Сіңуі pH-қа тәуелді дәрілік препараттар - лансопразол препаратының сіңуіне, асқазан сөлінің рН-ы биожетімділігі үшін шектімежесі болып табылатын жағдайларда, ықпалын тигізуі мүмкін. Антазавир - антазанавирдің концентрациясын едәуір төмендетуі мүмкін (AUC және Cmax шамамен 90% төмен). Кетоконазол және итраконазол - суртерапиялық концентрацияларын туындатуы мүмкін, сондықтан мұндай біріктірілімге жол бермеу қажет. Дигоксин - қан плазмасында дигоксин деңгейін жоғарылатады. P450 ферменттерімен метаболизденетін дәрілік препараттар - қан плазмасында CYP3A4-пен метаболизденетін препараттардың концентрацияларын арттырады (сақ болу ұсынылады). Теофиллин - лансопразол қан плазмасында теофиллиннің концентрациясын төмендетеді, ол осы дозада күтілетін емдік әсерді төмендетуі мүмкін (сақ болу ұсынылады). Такролимус - қан плазмасында (CYP3A және P-gp субстрат) такролимустың концентрациясын арттырады. Флувоксамин - қан плазмасында лансопразол концентрациясы 4 есе жоғарылайды. Оларды бір мезгілде қолдану қажет болғанда лансопразолдың дозасын төмендетуді қарастырған жөн. CYP2C19 мен CYP3A4 изоферменттерін индукциялайтын, рифампицин және шілтерлі шайқурай (Hypericum perforatum) препараттары сияқты дәрілік заттар - қан плазмасында лансопразол концентрациясының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін. Сукральфат/антацидтер - лансопразолдың биожетімділігін төмендетуі мүмкін. Сондықтан лансопразолды осы препараттарды қабылдағаннан кейін ең кемінде 1 сағаттан соң қабылдаған жөн.Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Ауыр бүйрек жеткіліксіздігінде қарсы көрсетілген (креатинин клиренсі < 30 мл/мин). Дозаны түзету қажет етілмейді.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Қарсы көрсетілген. Бауырдың орта және ауыр дәрежедегі аурулары бар пациенттер тұрақты бақылауда болуы керек, тәуліктік дозаны 50% -ға төмендету ұсынылады.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Жиі: бас ауыру, бас айналу, жүректің айнуы, диарея, іштің ауыруы, іш қату, құсу, метеоризм, ауыз ішінің немесе тамақтың құрғауы, бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауы, есекжем, терінің қышуы, бөртпелер, шаршау.Жиі емес: тромбоцитопения, эозинофилия, лейкопения, депрессия, артралгия, миалгия, ортан жілік, білезік немесе омыртқа бағанының сынуы, ісіну.Сирек: aнемия, ұйқысыздық, елестеулер, сананың шатасуы, мазасыздық, вертиго, парестезия, ұйқышылдық, тремор, көрудің бұзылуы, тілдің қабынуы, өңеш кандидозы, панкреатит, дәм сезінудің жоғалуы, гепатит, сарғаю, петехия, пурпура, шаштың түсуі, мультиформалы эритема, жарыққа сезімталдық, интерстициальді нефрит, гинекомастия, қызба, қатты терлеу, Квинке ісінуі, анорексия, импотенция.Өте сирек: агранулоцитоз, панцитопения, колиттер, стоматиттер, Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз, анафилаксиялық шок, холестерин және триглицеридтер деңгейлерінің жоғарылауы, гипонатриемия.Жиілігі белгісіз: гипомагниемия.Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген. 18 жасқа дейінгі балаларда қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігі анықталмаған, препаратты қолдану бойынша ұсынымдары жоқ.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді