L03AA10 Ленограстим¹ (Lenograstim)

Қолдану көрсеткіштері

Соңынан сүйек кемігі трансплантацияланатын миелосупрессивті ем қабылдайтын және ұзақ және ауыр нейтропенияның жоғарғы қауіп тобына жатқызылған пациенттерде (миелоидты емес қатерлі ісігімен) нейтропения ұзақтығын қысқарту; фебрильді нейтропения жағдайлары санының елеулі болуына байланыстырылатын режимде стандартты цитоуытты ем қабылдайтын пациенттерде ауыр нейтропенияның және соған байланысты асқынулардың ұзақтығын қысқарту; пациенттерде және дені сау донорларда шеткері қанның ізашар жасушаларын (ШҚІЖ) жұмылдыру.
  Клинические протоколы:
 1. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 2. Апластическая анемия у детей
 3. Гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 4. Гепатоцеллюлярная карцинома
 5. Рак шейки матки
 6. Рак предстательной железы
 7. Рак желудка
 8. Злокачественные опухоли гортаноглотки
 9. Злокачественные новообразования слюнных желез
 10. Рак вульвы
 11. Злокачественные новообразования гортани
 12. Злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки решетчатой кости
 13. Злокачественные новообразования ротоглотки
 14. Злокачественные новообразования носоглотки
 15. Злокачественные новообразования полости рта
 16. Опухоли средостения
 17. Доброкачественные и злокачественные новообразования центральной нервной системы
 18. Злокачественные неоплазии тела матки
 19. Пограничные и злокачественные опухоли кости
 20. Рак губы
 21. Рак легкого
 22. Почечно-клеточный рак
 23. Злокачественные новообразования щитовидной железы
 24. Рак поджелудочной железы
 25. Злокачественные новообразования прямой кишки
 26. Злокачественные новообразования ободочной кишки

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Ленограстимге немесе қосымша заттарының кез келгеніне жоғары сезімталдық; бұл дәрілік зат миелоуыттылықты төмендеткенімен, бірақ жалпы цитоуытты дәрілік заттардың уыттылығын төмендетпейтіндіктен, белгіленген дозалары мен дозалау режимінен артық цитоуытты химиялық емнің дозасын интенсификациялау үшін; цитоуытты химиялық еммен бір мезгілде қолдану; жедел миелоидты лейкемиядан de novo ерекшеленетін миелоидты қатерлі аурулар; 55 жасқа дейінгі жедел миелоидты лейкемиясы de novo бар және/немесе жедел миелоидты лейкемиясы de novo бар және цитогенетикасы жақсы, яғни t (8;21), t (15;17) және inv (16) науқастар.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Миелодиспластикалық синдромы немесе салдарлы жедел миелоидты лейкозы немесе созылмалы миелоидты лейкозы бар пациенттерге ленограстим тағайындауға болмайды. Ленограстимді кез келген қатер-алды миелоидты жай-күйдегі пациентке ерекше сақтықпен тағайындау керек. Химиялық ем циклдары арасындағы шамадан тыс шектелген аралықтарды қысқарту үшін және/немесе химиялық ем дозаларын арттыру үшін тағайындауға болмайды.Маңызды! Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Тез бөлінетін миелоидты жасушалардың цитоуытты химиялық емге сезімталдығы жоғары болғандықтан, химиялық ем алдындағы 24 сағаттық кезеңде, сондай-ақ химиялық ем аяқталғаннан кейінгі 24 сағаттық кезеңде ленограстимді қолдану ұсынылмайды.Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен жоғары болған жағдайда қолданылуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Ленограстиммен емдеу кезінде бала емізуді тоқтату керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: ЛДГ деңгейінің жоғарылауы, лейкоцитоз, тромбоцитопения, бас ауыруы, астения, арқаның және сүйектердің ауыруы, АСТ/АЛТ деңгейінің жоғарылауы, сілтілік фосфотаза деңгейінің жоғарылауы.Жиі: көкбауыр көлемінің ұлғаюы, абдоминальді ауыру, ауыру, енгізу орнындағы реакция.Жиі емес: капиллярлардың жоғары өткізгіштігі синдромы.Сирек: өкпе ісінуі, интерстициальді пневмония, өкпе инфильтраттары, өкпе фиброзы.Өте сирек: көкбауырдың жыртылуы, тері васкулиті, Свит синдромы, түйінді эритема және гангренозды пиодермия (негізінен қатерлі гематологиялық ісіктері бар пациенттерде анықталған, бұл нейтрофильді дерматозға байланысты, бірақ сондай-ақ қатерсіз нейтропениясы бар пациенттерде де анықталды), Лайелл синдромы (уытты эпидермальді некролиз), аллергиялық реакция, анафилаксиялық шок.Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Екі жастан асқан балалар үшін ересектерге арналған дозада тағайындалады.Назар аударыңыз! Дене беткейінің көлемі 1,8 м2 аспайтын пациенттерге тағайындалады.2 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген. 2 жасқа дейінгі балаларда тиімділігі мен қауіпсіздігі анықталмаған, препаратты қолдану бойынша ұсынымдары жоқ.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді