L01XX52 Венетоклакс (Venetoclax)

Қолдану көрсеткіштері

Созылмалы лимфоцитарлы лейкоз / ұсақ жасушалы лимфоцитарлы лимфома:Бұрын кемінде бір емдеу курсынан өткен ересек пациенттердегі созылмалы лимфоциттік лейкозды (СЛЛ) немесе 17p делециясымен  немесе онсыз ұсақжасушалы лимфоциттік лимфоманы (ҰЖЛЛ) емдеуде ритуксимабпен біріктіріліп немесе монорежимде қолданылады; Жіті миелоидты лейкоз: 75 жас шамасындағы және одан үлкен, немесе, қарқынды индукциялық химиотерапия жүргізу жарамсыз болып табылатын қатарлас жүретін аурулары бар ересек пациенттердегі диагнозы алғаш анықталған жедел миелолейкозды (ЖМЛ) емдеуде гипометилдейтін агенттермен немесе төмен дозалардағы цитарабинмен біріктіріп қолданылады.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Ісік лизисі синдромының қаупі жоғарылауы мүмкін болғандықтан, препаратты СЛЛ/ҰЖЛЛ бар пациенттерде дозасын арттыру фазасының басында CYP3A күшті тежегіштерімен бір мезгілде қолдану қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

• Ісіктің лизисі синдромының  даму қаупін бірінші дозаны қабылдағанға дейін, бірінші дозаны қабылдағаннан кейін 6-8 сағаттан кейін,  дозасын әр арттырған сайын , дозаны арттыру кезеңі барысында әрбір жаңа дозадан кейін 6-8 сағаттан кейін төмендету мақсатында, сондай-ақ соңғы дозаға қол жеткізгеннен кейін 24 сағаттан кейін ІЛС даму қаупінің деңгейін анықтап беретін пациент-спецификалық факторларды бағалауды жүзеге асыру, және пациенттерде сусызданудың профилактикасын және антигиперурикемиялық препараттармен емдеуді жүргізу керек. Препаратты қолдануды бастар алдында барлық пациенттерде ісік жүктемесін бағалау жүргізіледі, ол радиографиялық зерттеуді (мысалы, КТ), қанның биохимиялық көрсеткіштерін (калий, несеп қышқылы, фосфор, кальций. креатинин деңгейлері) талдауды қамтиды, және анықталған ауытқуларды жою жүзеге асырылады. Ісік жүктемесі төмендеген кезде қауіп төмендеуі мүмкін.• Пациенттердің барлығында лейкоциттер деңгейін өлшейді (лейкоциттер деңгейі 25 × 109/л құрауы тиіс), биохимиялық параметрлері (калий, несеп қышқылы, фосфор, кальций және креатинин) бағаланады және бұрыннан бар бұзылулар түзетіледі. Қажет болған жағдайда, емдеуді тоқтата тұрады. Ауыр нейтропения дамыған жағдайда емдеуді тоқтату немесе препараттың дозасын төмендету ұсынылады. Инфекцияның  кез келген белгілері туындаған жағдайда, микробқа қарсы препараттарды қолдануды, сондай-ақ, өсу факторларын (соның ішінде G-CSF) қолдануды қоса, демеуші шараларды қолдану мүмкіндігін қарастыру қажет.• Емдеу кезінде және емдеу аяқталғаннан кейін  В-жасушалар қалпына келгенше тірі вакциналармен иммунизациялауға  жол берілмейді.• Ұрпақ өрбітетін жастағы әйелдерге препаратпен емдеу кезінде және соңғы дозасын қабылдағаннан кейін кемінде тағы 30 күн бойы тиімді контрацепция құралдарын пайдалануға кеңес беру керек.• Емдеу кезінде ерлерде фертильділік бұзылуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

P-gp тежегіштерімен, CYP3A  тежегіштерімен - ІЛС қаупін арттыруы мүмкін,  дозасын түзетуді қажет етеді.CYP3A күшті тежегіштері - препараттың концентрациясын төмендетеді, ІЛС даму қаупі жоғарылайды.Варфарин -препараттың концентрациясын жоғарылатады, ол қан кетулер қаупін арттыруы мүмкін, пациенттерде халықаралық қалыптастырылған қатынасты  мұқият бақылау қажет. Р-гликопротеин субстраты- Р-гликопротеин субстраттарының концентрациясымен уыттылығын жоғарылатады, Р-гликопротеин субстраттарының дозасын препаратты қабылдағанға дейін кемінде 6 сағат бұрын қабылдау қажет.Азацидидин, декитабин, цитарабинмен үйлескенде жағымсыз реакциялар мен зертханалық ауытқулар туралы, қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) пациенттер немесе диализдегі пациенттер үшін ұсынылған дозасы анықталған жоқ.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр функциясының ауыр бұзылуы бар пациенттерге дозасын 50%-ға төмендету ұсынылады.  Аталған пациенттерде уыттылық құбылыстары белгілерінің туындауына қатысты мұқият мониторинг жүргізу керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы, нейтропения, анемия, гиперфосфатемия, диарея, құсу, жүрек айнуы, іш қатуы, қажу,нейтропения, анемия.Жиі: сепсис, пневмония, несеп шығару жолдарының инфекциясы, фебрильді нейтропения, ісік лизисі синдромы, гиперкалиемия, гиперурикемия, гипокальциемия, қандағы креатинин деңгейінің жоғарылауы.Жиі емес: гиперурикемия, іш қатуы, қандағы креатинин деңгейінің жоғарылауы.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі  балаларда қолданудың қауіпсіздігі және тиімділігі  анықталмаған.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді