L01XC02 Ритуксимаб¹ (Rituximab)

Қолдану көрсеткіштері

Ходжкиндік емес лимфома, созылмалы лимфолейкоз, ревматоидты артрит, Вегенер гранулематозасы және микроскопиялық полиангиит.

  Клинические протоколы:
 1. Аллогенная неродственная трансплантация костного мозга
 2. Аллогенная родственная трансплантация костного мозга
 3. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 4. Аутоиммунная гемолитическая анемия у взрослых
 5. Гаплоидентичная трансплантация костного мозга
 6. Гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 7. Гемолитическая анемия у детей
 8. Иммунная тромбоцитопения у взрослых
 9. Иммунная тромбоцитопения у детей
 10. Наследственный дефицит факторов VIII или IX (Гемофилия)
 11. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 12. Аутоиммунные энцефалиты у детей
 13. Аутологичная трансплантация костного мозга
 14. Ведение пациентов после трансплантации сердца у детей
 15. Болезнь Шегрена
 16. Васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами. Гранулематоз с полиангиитом (Вегенера). Микроскопический полиангиит.
 17. Перекрестный (overlap) синдром
 18. Ревматоидный артрит
 19. Синдром дуги аорты Такаясу у детей
 20. Системная красная волчанка (педиатрия)
 21. Узелковый полиартериит у детей
 22. Ювенильный дерматомиозит
 23. Ювенильный системный склероз
 24. Быстро прогрессирующий гломерулонефрит у детей
 25. Ведение детей с пересаженной почкой
 26. Криз отторжения почечного трансплантата
 27. Нефротический синдром
 28. Нефротический синдром у детей
 29. Острая почечная недостаточность (острое почечное повреждение)
 30. Острое отторжение почечного трансплантата у детей
 31. Трансплантация почки
 32. Хронический нефритический синдром у детей
 33. Иммунная тромбоцитопения и беременность

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Препараттың кез келген компонентіне, сондай-ақ тышқан текті протеиндерге аса жоғары сезімталдық, жедел инфекциялық үдерістер, әлсіреген иммунитет, ауыр жүрек жеткіліксіздігі (NYHA бойынша IV класс) немесе ревматоидты артрит, полиангиитті гранулематоз және микроскопиялық полиангиит аясында жүректің бақыланбайтын ауыр аурулары.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Үдемелі көп ошақты лейкоэнцефалопатияның (ҮКЛ) белгілері болып табылатын жаңа жағымсыз құбылыстардың пайда болуы және бұрыннан бар неврологиялық симптомдардың өршуі тұрғысында пациенттерді ұдайы бақылап отыру қажет. ҮКЛ дамуына күмәнданғанда препаратты енгізуді оның толық жойылғанша тоқтата тұру қажет. ҮКЛ дамыған жағдайда препаратты енгізу толығымен тоқтатылуы қажет. Цитокиндердің босап шығуы синдромы пайда болған жағдайда препаратты енгізуді бірден тоқтатып, қарқынды симптоматикалық емді тағайындау қажет. Белгілер мен симптомдар толық жойылғаннан кейін пациенттерді кейіннен емдеу цитокиндердің босап шығуының қайталанатын жедел синдромын сирек туындатады.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

СЛЛ бар пациенттерде ритуксимабты бірге қолдану флударабин немесе циклофосфамидтің фармакокинетикасына әсер етпейді. Сонымен қатар, флударабин мен циклофосфамид ритуксимабтың фармакокинетикасына айтарлықтай әсер етпейді.

Метотрексатты бір мезгілде қабылдау ревматоидты артриті бар пациенттерде ритуксимаб фармакокинетикасына әсер етпейді.

Диагностикалық немесе емдік мақсатта басқа моноклоналды антиденелерді тағайындаған кезде тышқан ақуыздарына қарсы антиденелері немесе антихимерлі антиденелері бар пациенттерде аллергиялық реакциялар немесе аса жоғары сезімталдық реакциялары дамуы мүмкін.

Ревматоидты артриті бар пациенттерде ритуксимаб препаратымен емдеу кезінде (басқа биологиялық базистік қабынуға қарсы препараттармен (БҚҚП) емдеуге дейін) ауыр инфекциялардың жиілігі 100 пациент-жылға шаққанда 6.01 құрайды, ал басқа БҚҚП-мен кейінгі емдеу кезінде 100 пациент-жылға шаққанда 4.97 құрайды.

Алемтузумаб - инфекция даму қаупіне байланысты ТАҒАЙЫНДАУДЫ БОЛДЫРМАУ.Тірі вакциналар, мысалы - БЦЖ, тұмауға қарсы, қызылша, эпидемиялық паротит, полиомиелит, қызамық, желшешек, іш сүзегіне қарсы вакциналар - жайылған инфекциялардың даму қаупіне байланысты ТАҒАЙЫНДАУДЫ БОЛДЫРМАУ.Клозапин - агранулоцитоз қаупінің артуы.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Емдеу барысында және емдеуді аяқтағаннан кейін 12 ай бойы ұрықтануға қарсы дәрілерді қолдану керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Препаратты қолдану кезінде қабылдауды болдырмау.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: инфузиондық реакциялар; бактериялық, вирустық инфекциялар; бронхит; нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения; IgG және IgM деңгейінің төмендеуі; ангионевротикалық ісіну.Жиі: пневмония, бронх түйілуі; анемия, панцитопения, гранулоцитопения; гипергликемия, лактатдегидрогеназа деңгейінің жоғарылауы, гипокальциемия; миокард инфарктісі, аритмия, жүрекше фибрилляциясы, тахикардия, гипертензия, гипотензия; вазодилатация, гиперемия, шеткергі ісіну, беттің ісінуі; кеуденің ауыруы, ентігу, күшейетін жөтел, жұтудың қиындауы; анорексия; көмейдің тітіркенуі; терінің қабынуы; бұлшықет гипертонусы, миалгия, артралгия, арқаның және мойынның ауыруы; мультиорганды жеткіліксіздік; IgG деңгейінің төмендеуі; ринит, синусит, В гепатиті.Жиі емес: коагуляция бұзылуы, апластикалық анемия, гемолитикалық анемия, лимфаденопатия; облитерациялайтын бронхит, гипоксия; іштің ұлғаюы.Сирек: ауыр вирустық инфекциялар; анафилаксия; ауыр жүрек бұзылыстары.Өте сирек: үдемелі көп ошақты лейкоэнцефалопатия; сарысудағы IgM деңгейінің транзиторлы жоғарылауы; ісіктің лизис синдромы, цитокиндердің босап шығу синдромы; шеткергі нейропатия, бет жүйкесінің салдануы, көруді айқын жоғалту; жүрек жеткіліксіздігі; васкулит (негізінен терілік), лейкоцитокластикалық васкулит; тыныс алу бұзылысы; асқазан-ішектің тесілуі; бүйрек жеткіліксіздігі.Жиілігі белгісіз: кешеуілденген кейінге қалдырылған нейтропения; инфузиялық жедел қайтымды тромбоцитопения, жүрекшелердің лүпілдеуі; бассүйек-ми жүйкелерінің невропатиясы, басқа сезім ағзалары қызметінің жоғалуы; өкпе инфильтрациясы.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Көрсеткіштері, қолдану тәсілі мен дозалары

Ходжкиндік емес лимфома (ХЕЛ)

Препараттың индукциялық терапиядағы химиопрепараттармен біріктірілімдегі ұсынылған дозасы бұрын ем алмаған пациенттерде, сондай-ақ кейін химиотерапиядан кейін рецидивпен/химиотерапияға төзімділікпен 1 циклге дене бетінің 375 мг/м2 құрайды, жалпы саны 8 циклге дейін.

Демеуші ем

Бұрын ем алмаған пациенттер

Индукциялық емге оң жауабы бар пациенттерге ұсынылатын доза және режим: дене бетінің 375 мг/м2 2 айда 1 рет (индукциялық емнің соңғы дозасын қабылдағаннан кейін 2 айдан соң) аурудың өршуіне дейін немесе ең көбі 2 жыл бойы.

Қайталанатын/төзімді фолликулалық лимфома

Индукциялық емге оң жауабы бар пациенттерге ұсынылған доза аурудың өршуіне дейін 3 айда 1 рет (индукциялық емнің соңғы дозасын қабылдағаннан кейін 3 айдан соң) дене бетінің 375 мг/м2 немесе ең көбі 2 жыл бойы.

Монотерапия

Қайталанатын/төзімді фолликулалық лимфома

Химиотерапияға төзімділікпен III-IV сатыдағы фолликулалық лимфомасы бар ересек пациенттерге немесе қайталама химиотерапия немесе химиотерапиядан кейін рецидив болған пациенттерге индукциялық ем ретінде ұсынылатын доза: вена ішіне инфузия жолымен 4 апта бойы аптасына 1 рет дене бетінің 375 мг/м2.

Диффузды В-ірі жасушалы Ходжкиндік емес лимфома

Препаратты СНОР сызбасына сәйкес химиотерапиямен біріктірілімде қолданылады. Ұсынылған СНОР сызбасының глюкокортикостероидты компонентін вена ішіне енгізгеннен кейін химиотерапияның 8 циклі ішінде әрбір циклдің 1-күнінде енгізілетін дозасы дене бетінің 375 мг/м2 құрайды.

Емдеу кезінде дозаны түзету

Дозаны төмендету ұсынылмайды. Препаратты химиотерапиямен біріктіріп тағайындаған жағдайда химиотерапиялық препараттардың дозасын стандартты төмендетуді қолдану керек.

Созылмалы лимфолейкоз (СЛЛ)

СЛЛ-мен ауыратын науқастарға ісіктің жылдам лизисі синдромының даму қаупін төмендету және алдын алу үшін препаратты енгізгенге дейін 48 сағат бұрын қандағы несеп қышқылының концентрациясын төмендететін препараттарды (урикостатиктерді) енгізу және жеткілікті гидратациялау ұсынылады. Жедел инфузиялық реакциялардың және/немесе цитокиндердің шығарылу синдромының қаупін және ауырлығын төмендету үшін лимфоциттер деңгейі ˃25 Х 109 /л болатын СЛЛ-мен ауыратын науқастарға препарат инфузиясына дейін вена ішіне 100 мг дозада преднизон/преднизолон енгізу ұсынылады.

Бұрын ем алмаған пациенттерде, сондай-ақ қайталанатын/резистентті СЛЛ бар пациенттерде химиотерапиямен біріктірілімде препараттың ұсынылатын дозасы – бірінші циклдің 0-күнінде дене бетінің 375 мг/м2, содан кейін келесі циклдердің әрбір 1-күнінде дене бетінің 500 мг/м2, барлығы 6 цикл бойы. Цитостатикалық препараттар Ритуксимаб инфузиясынан кейін енгізіледі.

Ревматоидты артрит

Емдеу курсы препараттың 1000 мг-нан 2 вена ішіне инфузиядан тұрады. Ұсынылған 1000 мг дозасын енгізгеннен кейін 2 аптадан соң вена ішіне 1000 мг 2-инфузия жасалады.

Ревматоидты артриті бар пациенттерге жедел инфузиялық реакциялардың жиілігі мен айқындылығын төмендету үшін препаратты енгізілгенге дейін 30 минут бұрын 100 мг метилпреднизолон енгізіледі.

Әрі қарай емдеу курсының қажеттілігі алдыңғы курстан кейін 24 апта өткен соң бағаланады. Егер аурудың қалдық құбылыстары қалса, қайта емдеу осы кезеңде тағайындалуы мүмкін, әйтпесе аурудың белсенділік симптомдары қайта пайда болғанға дейін қайталау курсы кейінге қалдырылуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларда тиімділігі мен қауіпсіздігі бойынша деректер жеткіліксіздігіне байланысты қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді