L01CD01 Паклитаксел¹ (Paclitaxel)

Қолдану көрсеткіштері

Цисплатинмен біріктірілімде аналық безінің обыры (таралған түрі немесе лапаротомиядан кейінгі қалдық ісік). Құрамында платинасы бар ем тиімсіз болған кездегі аналық бездің метастатикалық обыры. Сүт безінің жергілікті-таралған немесе метастатикалық обыры (монотерапия ретінде немесе басқа цитоуытты препараттармен емдеу тиімсіз немесе жеткіліксіз болғанда басқа цитоуытты препараттармен біріктірілімде). Антрациклин және циклофосфамидпен емдеуден кейін зақымданған лимфа түйіндері бар сүт безi обырының адъювантты емі. Хирургиялық емдеу немесе сәулелік ем орынсыз болғанда өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры (цисплатинмен біріктірілімде). Липосомальді антрациклиндермен тиімсіз емдеуден кейінгі үдемелі ЖИТС-пен байланысты Капоши саркомасы.
  Клинические протоколы:
 1. Рак молочной железы
 2. Рак легкого
 3. Злокачественное новообразование яичника, фаллопиевой трубы и первичная перитонеальная карцинома
 4. Рак шейки матки
 5. Рак мочевого пузыря
 6. Рак желудка
 7. Рак пищевода
 8. Злокачественные неоплазии тела матки
 9. Опухоли средостения
 10. Рак губы
 11. Рак легкого
 12. Злокачественные новообразования полости рта
 13. Злокачественные опухоли гортаноглотки
 14. Злокачественные новообразования слюнных желез
 15. Рак вульвы
 16. Злокачественные новообразования гортани
 17. Злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки решетчатой кости
 18. Злокачественные новообразования ротоглотки

Қарсы көрсеткіштері

Паклитакселге немесе препараттың құрамына кіретін басқа компоненттеріне, әсіресе полиоксиэтилді майсана майына (макроглицерол рицинолеаты) аса жоғары сезімталдық; нейтрофилдер саны 1,5х109/л төмен және Капоши саркомасы кезінде 1х109/л төмен; тромбоциттер саны 100x109/л төмен және Капоши саркомасында 75x109/л төмен; жедел инфекциялық аурулар (соның ішінде белдеулік теміреткі, желшешек, ұшық); ауыр ағымдағы жүректің ишемиялық ауруы, анамнезінде миокард инфарктісі, ілеспелі ауыр бақыланбайтын инфекциялармен Капоши саркомасы.

Қауіпсіздік шаралары

Препаратты қабылдау ісікке қарсы химиотерапевтикалық препараттарымен жұмыс істеуде тәжірибесі бар дәрігердің қадағалануымен жүзеге асырылуы керек. Экстравазация ықтималдығын ескере отырып, препаратты енгізу кезінде инфильтрат пайда болуына инъекция енгізген орынды мұқият тексеру ұсынылады. Ауыр аса жоғары сезімталдық реакцияларының дамуы кезінде препарат қабылдауды дереу тоқтату және сипмтоматикалық емдеуді бастау керек, препаратты қайталап қолдану ұсынылмайды. Емдеу кезінде қан талдауын және жүрек-қантамырлары қызметін бақылау керек. Жалған жарғақшалы колит, интерстициальді пневмонит немесе мукозит дамуы мүмкін. Фотосенсибилизация дамуы мүмкін болғандықтан, тікелей күн сәулесінің түсуін болдырмау. Көлік құралын немесе басқа да қауіптілігі жоғары механизмдерді басқаруда сақтық таныту.Маңызды! Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Цисплатин - паклитакселді цисплатиннің алдында енгізу ұсынылады, егер цисплатиннен кейін енгізсе, онда миелосупрессияның ұлғаюына және паклитаксел клиренсінің шамамен 20%-ға төмендеуіне алып келеді.Доксорубицин - доксорубицин және оның белсенді метаболиттерінің ағзадан шығарылуы төмендейді, паклитакселді доксорубициннен кейін енгізу.CYP2C8 және CYP3A4 тежегіштері (мысалы, кетаконазол және имидазолдың басқа антифунгицидтері, эритромицин, флуоксетин, клопидогрел, циметидин және басқа) - паклитаксел уыттылығының жоғарылауы мүмкін болғандықтан, сақтықпен қолдану.CYP2C8 немесе CYP3A4 индукторлары (мысалы, рифампицин, карбамазепин, фенитоин, эфавиренз, невирапин) - ұсынылмайды, паклитаксел тиімділігінің төмендеуі.Протеаза тежегіштері (мысалы, нелфинавир, ритонавир) - паклитаксел жүйелік клиренсінің төмендеуіне байланысты сақтықпен қолдану.

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр қызметінің ауыр бұзылыстарында қарсы көрсетілген.

Жүктілік

Қарсы көрсетілген. Ерлер мен әйелдерді емдеу кезінде және емдеуден кейін, кем дегенде 6 ай бойы тиімді контрацепция қолдану керек.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Цитоуытты дәрілік заттардың жалпы жағымсыз әсерлері: экстравазация, оральді мукозит, ісіктің лизис синдромы, гиперурикемия, жүрек айнуы және құсу, сүйек кемігінің тежелуі, таздану, тромбоэмболия.Маңызды! Мұнда жағымсыз реакциялардың қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз. Жағымсыз реакциялар, әсіресе анықтау, мониторингтеу және емдеу бөлімі бойынша бекітілген емдеудің ұлттық стандарттарына (хаттамаларға) жүгініңіз.

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.