J05AP57 Глекапревир және Пибрентасвир

Қолдану көрсеткіштері

  Созылмалы С гепатиті   1. Хронический гепатит С у взрослых
    Клинические протоколы:
  1. Хронический гепатит С у взрослых

Қарсы көрсеткіштері

  Препараттың кез келген белсенді және қосалқы компоненттеріне жоғары сезімталдық.

Қауіпсіздік шаралары

  В гепатитінің инфекциясы; бауыр трансплантациясынан кейінгі пациенттер; бұрын NS3 / 4A немесе NS5A ингибиторларын қабылдаған пациенттерді қайта емдеу-тиімділігі анықталмаған

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

  Глекапревир + пибрентасвир комбинациясымен бір мезгілде қолдану Р-gp (дабигатрана этексилат, дигоксин), BCRP (розувастатин) немесе ОАТР1В1/3 (аторвастатин, ловастатин, флувастатин, розувастатин) субстраттары болып табылатын ДЗ плазмасындағы концентрацияның жоғарылауына әкелуі мүмкін. Басқа P-gp, BCRP және OATR1V1/3 субстраттары үшін дозаны түзету қажет болуы мүмкін.

Бауыр жеткіліксіздігі

  ұсынылмайды

Жүктілік

  қолданбау(ақпарат жоқ)

Емізу

  қолдануға болмайды (жануарларды зерттеу кезінде сүтте табылған)

Жағымсыз әсерлері

  Жиі және өте жиі: астения; диарея; бас ауруы; жүрек айнуы

Балаларда қолданылуы

  12-17 жастағы балаларға күніне бір рет 300/120 мг дейін