J05AG04 Этравирин¹ (Etravirine)

Қолдану көрсеткіштері

Протеазалар тежегіштері және кері транскриптазаның нуклеозидтік тежегіштеріне резистентті, адамның иммунды тапшылық вирусымен туындаған инфекцияны басқа антиретровирусты препараттарымен біріктірілген ем құрамында.
    Клинические протоколы:
  1. ВИЧ-инфекция у взрослых
  2. ВИЧ-инфекция у детей

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Этравиринге аса жоғары сезімталдық; жедел порфирия; эфавирензбен, невирапинмен, рилпивиринмен, индинавирмен, нелфинавирмен, типранавирмен/ритонавирмен, карбамазепинмен, фенобарбиталмен, фенитоинмен, рифампицинмен, рифапентинмен, шілтерлі шайқураймен (Hypericum perforatum) бір мезгілде қолдану.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Емдеу кезінде ауыр дәрежедегі тері реакциялары байқалған; сирек - Стивенс-Джонсон синдромы және көп формалы эритема. Сондай-ақ ауыр аса жоғары сезімталдық синдромының пайда болуы жағдайы анықталған, DRESS (эозинофилия және жүйелік симптоматикасы бар дәрі бөртпесі) және УЭН (уытты эпидермальді некролиз) қоса, кейде өліммен аяқталатын. Ауыр деңгейдегі тері реакциялары дамыған жағдайда этравиринді қабылдауды тоқтату керек. Егер анамнезінде дәрілік ауыр тері реакциялары болса қабылдауда сақтық таныту. Аса жоғары сезімталдық реакциялары пайда болған жағдайда этравиринді тоқтату керек. Емнің екінші аптасында айқындылығы жеңіл немесе орташа бөртпелердің пайда болуы мүмкін және 4-ші аптадан кейін сирек кездеседі, ауыр бөртпелер пайда болған жағдайда емдеуді тоқтату керек. Көптеген жағдайда мұндай бөртпе арнайы емдеуді қажет етпейді және әдетте 1-2 аптадан кейін жойылады. АИТВ-жұқтырған пациенттерде препаратты қабылдаған кезде май тінінің (липодистрофиямен) қайта бөлінуі мүмкін. Біріктірілген антиретровирусты емді бастау кезінде, қажет болған жағдайда емдеуді қажет ететін симптомсыз қабыну реакциялары немесе қалдықтық оппортунистік инфекциялар туындауы мүмкін. Остеонекроз жағдайы жайылған АИТВ-инфекциясы бар және/немесе біріктірілген антиретровирусты емді ұзақ қолданған пациенттерде байқалған. Пациенттерге буындардағы ауырулар, буындардың қаттылануы немесе қимыл-қозғалыс кезінде қиындықтардың дамуында дәрігер кеңесіне жүгіну керек екендігін ұсыну керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Кері транскриптазаның нуклеозидті емес тежегіштері (КТНЕТ) (эфавиренз, невирапин, рилпивирин) - плазмадағы этравирин концентрациясының төмендеуі және этравириннің емдік әсерінің азаюы.Рилпивирин - рилпивириннің плазмалық концентрациясының төмендеуі және рилпивириннің емдік әсерінің жойылуы.Индинавир - плазмадағы индинавир концентрациясының төмендеуі және индинавирдің емдік әсерінің жойылуы.Нелфинавир - қан плазмасындағы нелфинавир концентрациясының жоғарылауы.Интеграза тізбегін ауыстырушы тежегіштер (долутегравир) - долутегравирдің плазмалық концентрациясының төмендеуі.Амиодарон, бепридил, дизопирамид, флекаинид, лидокаин (парентеральді қабылдау), мексилетин, пропафенон, хинидин - қан плазмасындағы берілген аритмияға қарсы дәрілер концентрацисының төмендеуі, сақтықпен.Кларитромицин - кларитромицин экспозициясының төмендеуі.Варфарин - қан плазмасындағы варфарин концентрациясының ұлғаюы.Құрысуға қарсы препараттар (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин) - қан плазмасындағы этравирин концентрациясының төмендеуі, біріктірілім ұсынылмайды.Туберкулезге қарсы препараттар (рифампицин, рифапентин) - қан плазмасындағы этравирин концентрациясының төмендеуі, біріктірілім ұсынылмайды.Рифабутин - этравирин концентрациясының азаю қаупі және рифабутин концентрациясының ұлғаюы, сақтықпен.Диазепам - қан плазмасындағы диазепам концентрациясының ұлғаюы, диазепамға баламалы нұсқаны қарастыру.Жүйелі әсер ететін дексаметазон - қан плазмасындағы этравирин концентрациясының төмендеуі. Сақтықпен немесе баламалы препаратты пайдалану, әсіресе ұзақ мерзімді қабылдауда.Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Дозасын түзету талап етілмейді.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Ауыр бауыр жеткіліксіздігінде қарсы көрсетілген (Чайлд-Пью шкаласы бойынша С тобы). С немесе В гепатиті вирусымен ко-жұқтырылған пациенттерге этравиринді сақтықпен қабылдау.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Жиі: бөртпе, артериялық қысымның жоғарылауы; тромбоцитопения, анемия; миокард инфарктісі, шеткергі нейропатия, бас ауыруы, үрей, ұйқысыздық, шаршау; гастроэзофагальді рефлюкс, диарея, құсу, жүрек айнуы, іштің ауыруы, метеоризм, гастрит; бүйрек жеткіліксіздігі; қант диабеті, гиперхолестеринемия, гипергликемия, гипертриглицеридемия, гиперлипидемия, липогипертрофия, түнгі тершеңдік; амилаза, креатинин, липаза, жалпы холестерин, төмен тығыздықтағы липопротеиндер, триглицеридтер, глюкоза, АЛТ, АСТ деңгейінің ұлғаюы және нейтрофилдер мен лейкоциттер санының төмендеуі.Жиі емес: жүрекше фибрилляциясы, геморрагиялық инсульт, стенокардия; құрысулар, естен тану, амнезия, тремор, ұйқышылдық, парестезия, гипестезия, гиперсомния, сананың шатасуы, бағдардан адасу, қорқынышты түстер көру, түс көрудің бұзылуы, ашушаңдық, ерекше түстер көру, зейіннің бұзылуы; көрудің бұлыңғырлануы; вертиго; бронх түйілуі, дене жүктемесі кезіндегі ентігу; панкреатит, қан құсу, стоматит, іш қатуы, іштің кебуі, ауыздың құрғауы, құсқысы келу; гепатит, бауырдың майлы дегенерациясы, цитолитикалық гепатит, гепатомегалия; липодистрофия; беттің ісінуі, гипергидроз, пруриго (созылмалы жұқпалы емес дерматит), терінің құрғауы; ангионевротикалық ісіну; мультиформалы эритема; анорексия, дислипидемия, сылбырлық, иммунитеттің қалпына келуі синдромы, препаратқа аса жоғары сезімталдық; гинекомастия.Сирек: Стивенс-Джонсон синдромы.Өте сирек: уытты эпидермальді некролиз, остеонекроз.                                             Жиілігі белгісіз: рабдомиолиз.                                                                                                Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Балалар (6 жастан 18 жасқа дейін және дене салмағы ≥ 16 кг). Ішке, тамақтан кейін. Доза дене салмағы бойынша есептеледі. ≥ 16 - < 20 кг: 100 мг тәулігіне 2 рет (100 мг 1 таблетка тәулігіне 2 рет). ≥ 20 - < 25 кг: 125 мг тәулігіне 2 рет. ≥ 25 - < 30 кг: 150 мг тәулігіне 2 рет. ≥ 30 кг: 200 мг тәулігіне 2 рет (100 мг 2 таблетка тәулігіне 2 рет немесе 200 мг 1 таблетка тәулігіне 2 рет). Дене салмағы 16 кг төмен немесе 6 жасқа дейінгі балаларда тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер жеткіліксіздігіне байланысты қарсы көрсетілген.Препаратты тағайындауда және дозасын таңдағанда емдеудің ұлттық стандарттарына, арнайы емдеу мекемелерінің емдеу хаттамаларына, сонымен қатар қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді