J05AF07 Тенофовир дизопроксилі¹ (Tenofovir disoproxil)

Қолдану көрсеткіштері

АИВ жұқтырған науқастарды басқа антиретровирустық препараттармен біріктіріп емдеу. Созылмалы гепатитті емдеу: компенсацияланған бауыр аурулары, вирустың белсенді репликациясының белгілері және фиброздың және/немесе белсенді қабынудың гистологиялық көріністерімен; декомпенсацияланған бауыр аурулары.
    Клинические протоколы:
  1. Хронический гепатит В у взрослых
  2. ВИЧ-инфекция у взрослых
  3. ВИЧ-инфекция у детей
  4. Цирроз печени у взрослых
  5. Сочетанная ВИЧ/ТБ инфекция

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Белсенді затқа немесе кез келген қосымша затқа жоғары сезімталдық.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Ортан жілік және омыртқа сүйектерінің минералдық тығыздығының төмендеу қаупі мүмкін, осыған байланысты сәйкес консультация керек. Негізгі жағымсыз көріністерге гематологиялық бұзылыстар (анемия, нейтропения), метаболизмдік (гиперлактатемия, гиперлипаземия) неврологиялық бұзылыстар (гипертония, конвульсия, қалыптан ауытқығын мінез-құлық) жатады. Симптоматикалық гиперлактатемия және метаболизмдік немесе сүт ацидозы дамығанда препаратты қабылдауды тоқтату. Ағзада майдың қайта бөлінуінің дамуы мүмкін (липодистрофия). Аш қарынға қан сарысуындағы липидтер көрсеткішінің және қандағы глюкоза деңгейіне мониторинг жүргізу керек. Клиникалық тұрғыда қажет болғанда липидтер метаболизмі бұзылыстарын бақылау керек. Кез келген қабынулық симптомдарды бақылау керек және қажет болғанда ем тағайындау керек. Остеонекроз даму мүмкіндігіне байланысты, буындардың ауыруы, буындар иілгіштігі төмендегенде немесе қозғалуда қиындықтар туындағанда пациенттерге дәрігерден кеңес алуын ұсыну керек. Егде жастағы пациенттерде емдеуде сақ болу керек. Антиретровирусты емдеу басқа адамдарға жыныстық жолмен немесе қан арқылы АИВ жұқтыру қаупінің алдын алмайтындығын пациенттерге айту керек. Сәйкес қажет қауіпсіздік шараларын сақтау керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Диданозин - диданозин жүйелік әсерінің күшеюі. Атазанавир, лопинавир/ритонавир - тенофовир концентрациясының жоғарылауы.Симвастатин - плазмадағы симвастатин концентрациясының 57%-ға төмендеуі (дені сау еріктілерге сай көрсеткіштерге дейін).CP3A4, CP1A2 және CP2C9 изофермент субстраттары (соның ішінде аторвастатин, БКӨТ, теофиллин, варфарин, фенитоин, циклоспорин, бензодиазепин туындылары) - берілген дәрілік заттар концентрациясы төмендеуі мүмкін (дозасын түзету қажет болуы мүмкін).

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Креатинин клиренсі < 50 мл/мин тең болғанда немесе қан сарысуындағы фосфат деңгейі < 1,0 мг/дл. және гемодиализдегі пациенттерге ұсынылмайды.Маңызды! Дозасын таңдағанда емдеудің ұлттық стандарттарына, арнайы емдеу мекемелерінің емдеу хаттамаларына, сонымен қатар қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр аурулары қауіп факторлары бар пациенттерде сақтықпен қолдану керек. Лактоацидоз немесе айқын гепатоуыттылықтың (бауырдың ұлғаюы және трансаминаза белсенділігі айқын жоғарыламаған кездегі стеатоз) клиникалық немесе зертханалық белгілері байқалғанда препаратты қабылдауды тоқтату керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен жоғары болған жағдайда қолданылуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Ұсынылмайды.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Жиі: бас айналуы, бас ауыруы, диарея, жүрек айнуы, құсу, лактоацидоз, гипофосфатемия, метеоризм, гипокалемия, ұйқысыздық.Жиі емес: әлсіздік, артралгия, миалгия, миопатия, остеомаляция, рабдомиолиз, бел ауыруы, депрессия.Сирек: панкреатит, бүйрек қызметінің төмендеуі, бүйрек жеткіліксіздігі, Фанкони синдромы, проксимальді ренальді тубулопатия, креатинин деңгейінің жоғарылауы, бөртпе, ангионевротикалық ісінуді қоса, аллергиялық реакциялар.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

12 жасқа дейінгі және бүйрек қызметінің бұзылыстары бар балаларда қолдану ұсынылмайды.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді