J01MA14 Моксифлоксацин¹ (Moxifloxacin)

Қолдану көрсеткіштері

Жедел бактериялық синусит; ауыр жағдайлардан басқа, ауруханадан тыс пневмония; созылмалы бронхиттің асқынуы; тубоовариальді немесе жамбас абсцесімен байланыссыз кіші жамбас ағзаларының асқынбаған қабыну аурулары (әйелдер жыныс жолдарының жоғарғы бөлімдерінің инфекциялары, сальпингит және эндометритті қоса); терінің және жұмсақ тіндердің асқынған инфекциялары.
  Клинические протоколы:
 1. Туберкулез центральной нервной системы с широкой лекарственной устойчивостью у взрослых
 2. Туберкулез центральной нервной системы у детей с широкой лекарственной устойчивостью
 3. Акушерский сепсис
 4. Внелегочный туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью
 5. Туберкулез органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью у детей
 6. Туберкулез органов дыхания с широкой лекарственной устойчивостью у взрослых
 7. Туберкулез органов дыхания с широкой лекарственной устойчивостью у детей
 8. Апластическая анемия у детей
 9. Размозжение и травматическая ампутация на уровне запястья и кисти
 10. Иммунная тромбоцитопения у взрослых
 11. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 12. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей
 13. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей
 14. Травма кровеносных сосудов
 15. Пневмония у взрослых (внебольничная пневмония)
 16. Хроническая обструктивная болезнь лѐгких
 17. Абсцесс печени
 18. Острая мезентериальная ишемия
 19. Перитонит
 20. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки
 21. Криз отторжения почечного трансплантата
 22. Трансплантация почки
 23. Хроническая трансплантационная нефропатия
 24. Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
 25. Врожденный буллезный эпидермолиз
 26. Абдоминальная травма
 27. Туберкулез органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью у взрослых
 28. Сочетанная ВИЧ/ТБ инфекция
 29. Сепсис
 30. Внелегочный туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
 31. Туберкулез центральной нервной системы с множественной лекарственной устойчивостью у взрослых
 32. Туберкулез центральной нервной системы у детей с множественной лекарственной устойчивостью

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Фторхинолон және хинолон тобының антибиотиктеріне асқын сезімталдық; анамнезінде хинолондарды қабылдаумен байланысты сіңірлердің зақымдануы; QT аралығының туа біткен немесе жүре пайда болған ұзаруы; электролиттік теңгерім бұзылыстары, атап айтқанда, түзетілмеген гипокалиемия; клиникалық маңызды брадикардия; сол жақ қарыншаның лықсыту фракциясының төмендеуімен клиникалық маңызды жүрек жеткіліксіздігі; анамнезіндегі симптоматикалық аритмия; QT аралығын ұзартатын басқа препараттармен бір мезгілде қолдану; бауыр қызметінің бұзылуы (Чайльд-Пью шкаласы бойынша С тобы) және трансаминазалар деңгейінің жоғарғы қалып шегінен 5 есе артуы.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Аса жоғары сезімталдық және аллергиялық реакциялар дамуы кезінде дәрігерге хабарлау және препаратты қабылдауды тоқтату керек. ОЖЖ аурулары және құрысу ұстамаларының немесе құрысу даму қаупіне байланысты құрысулық белсенділік табалдырығын төмендететін жағдайларға бейімділігі бар пациенттерде сақтықпен қолдану. Препаратты қабылдау кезінде, препараттың концентрациясының ұлғаюымен артатын электрокардиограммадағы QT аралығының ұзаруы мүмкін - ұсынылған дозадан арттырмау! Бас ми қантамырларының айқын атеросклерозы, ми қанайналымының бұзылысы кезінде; туа біткен QT аралығының ұзаруы синдромы бар пациенттерге, анамнезінде жүрек аурулары бар пациенттерге, әйелдерге; QT аралығын ұзартатын препараттарды (мысалы, IA және III тобының аритмияға қарсы препараттары, үшциклді антидепрессанттар, макролидтер, нейролептиктер) бір мезгілде қолдану; түзетілмеген электролиттер теңгерімсіздігі кезінде (гипокалиемия, гипомагниемия), сонымен қатар миастениясы бар пациенттерге сақтықпен қолдану. Диарея дамыған кезде қабылдауды тоқтату. Фотосезімталдық реакцияларын туындатады, УК-сәулелену немесе күн сәулесі әсерін болдырмау керек. Көктамырішілік енгізу көрсетілген кіші жамбас ағзаларының асқынған қабыну аурулары бар пациенттер үшін (мысалы, тубоовариальді немесе жамбас абсцессімен байланысты) 400 мг таблетка түрінде моксифлоксацин қабылдау ұсынылмайды. Моксифлоксацин метициллин-резистентті алтын түстес стафилококтан (МРАС) туындаған инфекцияларды емдеу үшін ұсынылмайды. Моксифлоксацинмен емдеу кезінде Mycobacterium spp. өсуі бәсеңделуі мүмкін, бұл сынамалардың жалған-теріс нәтижесіне алып келуі мүмкін. Парестезия, гипестезия, дизестезия немесе әлсіздікке алып келетін сенсорлы және сенсомоторлы полинейропатияның дамуы кезінде дәрігердің кеңесі және емдеуді жалғастыру туралы мәселені шешу қажет. Психикалық бұзылыстардың пайда болуы кезінде (депрессия немесе өзін-өзі зақымдау үрдісімен суицидтік ойлардың немесе мінез-құлықтың дамуына дейін өршіген психоздық реакциялар) препаратты тоқтату. Көрудің бұзылуы немесе көру ағзалары тарапынан басқа симптомдар дамыған жағдайда офтальмологтың кеңесі қажет. Отбасылық анамнезінде глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа ферменті тапшылығының болуы немесе нақты тапшылығы бар пациенттер гемолитикалық реакциялар дамуына бейім, препаратты тағайындауды зертханалық бақылаумен жүзеге асыру керек. Сирек туа біткен галактозаны көтере алмаушылығы, Лапп лактаза тапшылығы, глюкоза/галактоза мальабсорбциясы бар пациенттерге - қабылдамау! Көлік құралын немесе басқа да қозғалыстағы механизмдерді басқарудан бас тарту.Маңызды! Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Төменде көрсетілген препараттардың кез-келгенімен моксифлоксацинді тағайындау қарсы көрсетілген: IA тобының аритмияға қарсы препараттары (мысалы, хинидин, гидрохинидин, дизопирамид); III тобының аритмияға қарсы препараттары (мысалы, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид); антипсихотикалық дәрілер (мысалы, фенотиазиндер, пимозид, сертиндол, галоперидол, сультоприд); үшциклді антидепрессанттар; кейбір микробқа қарсы препараттар саквинавир, спарфлоксацин, көктамыр ішіне енгізуге арналған эритромицин, пентамидин, малярияға қарсы дәрілер, атап айтқанда галофантрин; кейбір гистаминге қарсы препараттар (терфенадин, астемизол, мизоластин); басқа да (цизаприд, көктамыр ішіне енгізуге арналған вицинамин, бепридил, дифеманил).Калий деңгейін төмендетуі мүмкін дәрілік заттар (мысалы, ілмектік және тиазидтік диуретиктер, іш жүргізетін заттар және клизмалар (жоғарғы дозада), кортикостероидтар, амфотерицин В) немесе клиникалық маңызды брадикардиямен байланысты препараттар - сақтықпен!Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Дозасын түзету талап етілмейді, сонымен қатар созылмалы гемодиализде жүрген пациенттерге (гемодиализ және тұрақты амбулаторлық перитонеальді диализ). Бүйрек аурулары бар егде жастағы пациенттерге, егер олар тиісті сұйықтықтарды қабылдауға қабілетсіз болса, бүйрек жеткіліксіздігі даму қаупін арттыратындықтан сақтықпен қолдану.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр қызметінің бұзылысы бар науқастарға қолдану туралы деректер жеткіліксіз. Қолданған кезде кенеттен болатын гепатиттің даму жағдайы туралы мәлімделген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қолданбау.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қолданбау.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Жиі: гипокалиемиясы бар науқастарда ЭКГ-да QT аралығының ұзаруы; жүрек айнуы, құсу, іш ауыруы, диарея; бауыр көрсеткіштерінің функционалдық өзгеруі, трансаминаза деңгейінің жоғарылауы; бас айналуы, бас ауыруы; ауыз қуысының кандидозын және қынаптық кандидозды қоса суперинфекциялар.Жиі емес: жүрек қағысы, тахикардия, вазодилатация (бетке қанның «құйылулары»), стенокардия, жүрекшелік фибрилляция; ентігу, сонымен қатар демікпелік жағдай; тәбеттің төмендеуі және тамақ ішудің төмендеуі, іштің қатуы, диспепсия, гастрит, метеоризм; билирубин, амилаза деңгейінің жоғарылауы, бауыр қызметінің бұзылуы, сонымен қатар лактатдегидрогеназа деңгейінің жоғарылауы, гаммаглутамилтрансфераза және сілтілік фосфатаза деңгейінің жоғарылауы; сананың шатасуы, бағдардың бұзылуы, тремор, ұйқының бұзылуы (әсіресе ұйқысыздық), парестезия/дизестезия; үрей сезімі, психомоторлық белсенділіктің жоғарылауы, дәм сезудің бұзылуы (өте сирек жағдайларда агевзияны қоса), көрудің бұзылуы; анемия, лейкопения, сонымен қатар нейтpопения, тромбоцитопения, тpомбоцитоз; пpотpомбиндік уақыттың ұзаруы; артралгия, миалгия; есекжем, қышыну, бөртпе, терінің құрғауы, эозинофилия; жалпы әлсіздік (өзін нашар сезіну симптомдары, арқаның, кеуденің, жамбас аймағының, аяқ-қолдардың ауыруы, тершеңдікті қоса).Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларда тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер жеткіліксіздігіне байланысты қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді