J01DH04 Дорипенем¹ (Doripenem)

Қолдану көрсеткіштері

Дәлелділігі төмен препараттар.Дорипенемнің (карбапенем тобының бактерияға қарсы дәрілік заты) қолданылуы: пневмонияны емдеу үшін, өкпенің жасанды желдетуімен (ӨЖЖ) байланысты пневманияны қоса, имипенем + циластатин біріктірілімін пайдаланумен салыстырғанда клиникалық тиімділігі төмен және өлім қаупі жоғары болады. 2012 жылы қауіпсіздік мәселесіне байланысты мерзімінен бұрын тоқтатылған үш жылдық клиникалық зерттеулердің деректерін талдау негізінде, FDA осы қауіптер туралы есеп беретін дорипенем нұсқаулығындағы өзгерістерді бекітті. Қайта қаралған нұсқаулық қазіргі кезде қандай да бір түрдегі пневмонияны емдеу үшін дорипенем мақұлданбағандығы туралы ескертеді. Дорипенем әлі де FDA бекіткен басқа да көрсетілімдер бойынша қолдануға тиімді және қауіпсіз болып саналады- асқынған интраабдоминальді инфекцияларды және бүйрек инфекцияларын қоса (пиелонефрит), асқынған  несеп шығару жолдарының инфекцияларын емдеу.Дереккөз dari.kz
  Клинические протоколы:
 1. Иммунная тромбоцитопения у взрослых
 2. Хроническая обструктивная болезнь лѐгких
 3. Абсцесс печени
 4. Ахалазия кардии
 5. Отморожение у детей
 6. Острая мезентериальная ишемия
 7. Острый парапроктит
 8. Перитонит
 9. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки
 10. Криз отторжения почечного трансплантата
 11. Трансплантация почки
 12. Хроническая трансплантационная нефропатия
 13. Цистит и уретрит
 14. Абдоминальная травма
 15. Ожоги у детей

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген. 18 жасқа дейінгі балаларда қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді