J01CA01 Ампициллин¹ (Ampicillin)

Қолдану көрсеткіштері

Несеп шығару жолдары инфекциялары, ортаңғы отит, синусит, бронхит, орта және жеңіл дәрежелі ауруханадан тыс пневмония, сальмонеллез, эндокардит, листериоз.
  Клинические протоколы:
 1. Травма прямой кишки
 2. Хронический холецистит
 3. Брюшной тиф и паратифы у детей
 4. Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения
 5. Иерсиниоз
 6. Ботулизм
 7. Псевдотуберкулез
 8. Акушерский сепсис
 9. Менингит у детей и взрослых
 10. Конго-Крымская геморрагическая лихорадка
 11. Острый и подострый эндокардит (инфекционный эндокардит)
 12. Инфекционный мононуклеоз
 13. Коклюш
 14. Листериоз
 15. Сибирская язва
 16. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 17. Энцефалит у детей и взрослых
 18. Адгезивный средний отит
 19. Воспаление слуховой (евстахиевой) трубы
 20. Отиты (у взрослых и у детей)
 21. Поражение уха и сосцевидного отростка после оперативного лечения на среднем ухе
 22. Миокардиты у детей
 23. Недостаточность аортального клапана
 24. Недостаточность митрального клапана
 25. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца
 26. Перикардиты у детей
 27. Стеноз митрального клапана
 28. Абсцесс легкого
 29. Искривление перегородки носа
 30. Острый и хронический синусит (у взрослых и у детей)
 31. Острый и хронический тонзиллит
 32. Острый и хронический тонзиллит у детей
 33. Пневмония у детей
 34. Стеноз гортани
 35. Стеноз трахеи
 36. Хронические болезни миндалин и аденоидов у детей
 37. Эмпиема плевры у взрослых
 38. Ахалазия пищевода у детей
 39. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей
 40. Острая мезентериальная ишемия
 41. Острый парапроктит
 42. Перитонит
 43. Свищи прямой кишки
 44. Приобретенная деформация носа
 45. Приобретенные деформации ушной раковины после травмы
 46. Криз отторжения почечного трансплантата
 47. Хроническая трансплантационная нефропатия
 48. Бактериальный сепсис новорожденного
 49. Врожденная пневмония
 50. Некротический энтероколит у новорожденного
 51. Респираторный дистресс-синдром (неонатология)
 52. Язвенно-некротический энтероколит (педиатрия)
 53. Атрезия легочной артерии
 54. Врожденная низкая кишечная непроходимость
 55. Врожденные пороки развития легких у новорожденных
 56. Гастрошизис. Омфалоцеле (Экзомфалоз)
 57. Пороки развития диафрагмы у новорожденных
 58. Тотальный аномальный дренаж у детей
 59. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода
 60. Иммунная тромбоцитопения и беременность
 61. Кесарево сечение
 62. Медицинский аборт
 63. Недостаточный рост плода (внутриутробная задержка развития плода)
 64. Хориоамнионит
 65. Ведение живого донора почки (в послеоперационном периоде)
 66. Абдоминальная травма
 67. Открытые раны конечностей и суставов конечностей не осложненные
 68. Открытая торакальная травма
 69. Хронический калькулезный холецистит
 70. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия
 71. Сепсис

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Препаратқа  жоғары сезімталдық (соның ішінде басқа да β-лактамдарға); инфекциялық мононуклеоз, лимфолейкоз, бауыр жетіспеушілігі,  анамнезінде асқазан-ішек жолдары ауруларының болуы (әсіресе колит, антибиотик қабылдағанға байланысты), 18 жасқа дейінгі балалар (ампициллин тригидрат үшін), 1 айға дейінгі балалар (ампициллиннің натрий тұзы үшін).

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Тері бөрпелері пайда болғанда препаратты қабылдауды тоқтату қажет. Инфекциялық мононуклеоз, лимфатикалық лейкемия, АИТВ-инфекциясы бар пациенттерге тағайындалмайды. Анамнезінде аллергиялық аурулары бар пациенттерге сақтықпен тағайындау.Курс бойынша емдеу кезінде бүйрек, бауыр және қантүзілу мүшелерінің жағдайын бақылау қажет.Бактериемиясы (сепсис) бар науқастарды емдеу кезінде бактериолиз дамуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Сақтықпен қолдану. Креатинин клиренсі (КК) 20-30 мл/мин болғанда – препарат дозасын әдеттегі дозадан 2/3; КК 20 мл/мин төмен болғанда – әдеттегі дозадан 1/3 азайту керек; айқын бұзылысында – ампициллин дозасы 8 сағатта 1 г аспауы тиіс.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Егер ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен басым болған жағдайда натрий тұзы ретінде қолданылуы мүмкін.  Тригидрат ретінде қарсы көрсетілген. Ампициллинді қолдану кезінде туу толғақтарының әлсіздігі және жатыр тонусының төмендеуі мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қарсы көрсетілген. Ампицилин емшек сүтіне енеді, бірақ терапевтикалық дозалар кезінде емізуге болады. 

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Аллергиялық реакциялар: терілік бөртпелерден (есекжем,  эритематозды және макулопапулезді бөртпе) Квинке ісінуіне дейін.АІЖ тарапынан бұзылыстар: жүрек айну, құсу, диарея, дәм сезудің бұзылуы, іштің ауыруы, псевдомембраналық колиттің дамуына дейін. Гепато- билиарлы бұзылыстар: гепатит, холестатикалық сары ауру. ОЖЖ тарапынан бұзылыстар: бас ауруы, тремор, тырысулар.Қанның зертханалық көрсеткіштерінің өзгерістері: эозинофилия,  лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, "бауырлық" трансаминазалар деңгейінің шамалы жоғарылауы, агранулоцитоз, анемия. Басқа: интерстициалды нефрит, нефропатия, суперинфекция (әсіресе созылмалы аурулары бар немесе ағзаның төмен резистентілігі бар пациенттерде), кандидоздар. Жергілікті реакциялар: б/і енгізгенде - енгізген жердің ауыруы, инфильтраттар; к/і жоғары дозада енгізгенде- флебиттер.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Ампициллин тригидраты: Ішке, тамақтануға дейін аз мөлшердегі сумен. 6 жастан асқан балаларға тәулігіне 25-50 мг / кг  4-6 рет қабылдау. 6 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.Ампициллин натрий: Көктамыр ішіне енгізу немесе инфузия. Балаларға тамшылатып енгізу кезінде еріткіш ретінде 5–10% глюкоза ерітіндісін (бала жасына байланысты 30–50 мл) қолданады. Балаларға тамшылатып енгізу кезінде еріткіш ретінде 5–10% глюкоза ерітіндісін (бала жасына байланысты 30–50 мл) қолданады. 7 күнге дейінгі балалар: 30 мг/кг әр 12 сағатта (ауыр инфекциялар кезінде дозасын арттыруға болады).7-21 күндегі жаңадан туылған балалар: 30 мг/кг әр 8 сағатта (ауыр инфекциялар кезінде дозасын арттыруға болады).21-28 күндегі жаңадан туылған балалар: 30 мг/кг әр 6 сағатта (ауыр инфекциялар кезінде дозасын арттыруға болады).1 айдан 12 жасқа дейінгі балалар: 25-50 мг/кг (ауыр инфекция кезінде дозасын арттыруыға болады, ең жоғары 1 г дейін).12 жас және одан асқан балалар: 500 мг әр 4-6 сағатта (тәуліктік доза ауыр инфекция кезінде 6 г дейін арттырылуы мүмкін). Балаларға ішке: 1 айдан 1 жасқа дейін: әр 6 сағат сайын 125 мг, қажет болған жағдайда әр 6 сағат сайын дозаны 30 мг/кг дейін жоғарылату. 1-5 жас: әр 6 сағат сайын 250 мг, қажет болған жағдайда әр 6 сағат сайын 30 мг/кг дейін дозаны жоғарылату. 5-12 жас: әр 6 сағат сайын 500 мг, қажет болғанда әр 6 сағат сайын 30 мг/кг дейін дозаны жоғарылату (ең жоғары – 1 г). 12-18 жас: әр 6 сағат сайын 500 мг, ауыр инфекция кезінде әр 6 сағат сайын 1 г. 

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді