C09DA08 Олмесартан медоксомилі және Гидрохлоротиазид (Olmesartan medoxomil and diuretics)

Қолдану көрсеткіштері

Келесілерде алдыңғы жүргізілген шаралар тиімсіз болған, біріктірілген терапия құрамында:- артериялық гипертензияда;- созылмалы жүрек жеткіліксіздігінде (сол жақ қарынша гипертрофиясында ишемиялық инсульт қаупін төмендету үшін).
    Клинические протоколы:
  1. Артериальная гипертензия
  2. Артериальная гипертензия у детей и подростков

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Литий тұздары - қан сарысуында литий концентрациясының жоғарылауы және уыттылығының дамуы.Баклофен, басқа да гипертензияға қарсы заттар - гипотензивті әсерін потенцирлеу.Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар - гипертензияға қарсы әсерінің төмендеуі.Алкоголь, барбитураттар, есірткілік заттар, антидепрессанттар - ортостатикалық гипотензияны потенцирлеу.Берілген біріктірілген дәрілік зат құрамына кіретін әр препараттың өзара әрекеттесуі туралы қосымша ақпарат Олмесартан медоксомил (Olmesartan medoxomil) және Гидрохлоротиазид¹ (Hydrochlorothiazide) монографияларында келтірілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді