C09CA02 Эпрозартан¹ (Eprosartan)

Қолдану көрсеткіштері

Артериялық гипертензия.Клиникалық хаттамамалар:   1. "ІІБ Реабилитация" екінші сатысы. "Неврология және нейрохирургия" профилі   2. "ІІА Реабилитация" екінші сатысы. "Неврология және нейрохирургия" профилі   3. Диабеттік нефропатия   4. Құрсақ қолқасының аневризмасы   5. Қолқаның торакоабдоминальді бөлігінің аневризмасы   6. Артериялық гипертензия   7. Реноваскулярлы гипертензия   8. Ересектердегі созылмалы бүйрек ауруы   9. Балалардағы созылмалы бүйрек ауруы   10. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі
  Клинические протоколы:
 1. Второй этап "Реабилитации IIБ". Профиль "Неврология и нейрохирургия"
 2. Второй этап "Реабилитация IIА". Профиль "Неврология и нейрохирургия"
 3. Диабетическая нефропатия
 4. Аневризма брюшной аорты
 5. Аневризма торакоабдоминального отдела аорты
 6. Артериальная гипертензия
 7. Реноваскулярная гипертензия
 8. Хроническая болезнь почек у взрослых
 9. Хроническая болезнь почек у детей
 10. Хроническая сердечная недостаточность

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Эпросартанға немесе препараттың кез келген басқа компонентіне аса жоғары сезімталдық; гемодинамикалық көріністері бар екіжақты реноваскулярлық гипертензия немесе қызмет атқарып тұрған жалғыз бүйрек артериясының ауыр стенозы; галактозаны көтере алмаушылық, Лапп лактаза тапшылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы сияқты сирек туа біткен бұзылыстар; қант диабеті немесе шумақтық сүзілу жылдамдығы (ШСЖ) 60 мл/мин/1.73 м2 төмен науқастарға ангиотензин ІІ рецепторларының антагонистерін алискиренмен бірге қолдану.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Бүйрек артерияларының екіжақты стенозы немесе жалғыз бүйректің бүйрек артериясының стенозы бар; олигурия және/немесе үдемелі азотемия қаупіне байланысты жүрек жеткіліксіздігі {NYHA жіктелуі бойынша III-IV тобы}, сирек жағдайдарда - бүйректің жедел жеткіліксіздігі бар пациенттерде сақтықпен пайдалану. Емдеуді бастар алдында және емдеу кезінде бүйрек қызметіне мониторинг жүргізу қажет. Айналымдағы қанның көлемі (АҚК) төмендеген немесе ағзада сұйықтық және/немесе тұз көлемі айқын төмендегенде (соның ішінде, диуретиктердің жоғары дозасымен емдеу кезеңінде, көп құсуда, ұзақ уақыт диареяда, құрамында натрий деңгейі төмен диетада) препаратты қабылдау артериялық қысымның бірден төмендетуі мүмкін. Егде жастағы және бүйрек қызметінің бұзылысы бар науқастарда плазмадағы калий концентрациясына мониторинг жүргізу ұсынылады; осы науқастарда төмендеу бастапқы дозаларын қолданған жөн. Ангиотензин ІІ рецепторларының антагонистерін қолқа немесе митральді қақпақшаның стенозы және гипертрофиялық кардиомиопатиясы бар пациенттерге сақтықпен пайдалану керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Антигипертензивті дәрілік заттар, диуретиктер, алкоголь, алпростадил, басқа да гипотензивті әсері бар препараттар - гипотензивті әсердің күшеюі.Калий препараттары, спиронолактон, амилорид, стероидты емес қабынуға қарсы дәрілік заттар (СЕҚҚП), циклоспорин және қандағы калий деңгейінің ұлғаюын туындататын басқа дәрілер - гиперкалиемия қаупі.Стероидты емес қабынуға қарсы дәрілік заттар (СЕҚҚП) - гипертензияға қарсы әсердің төмендеуі, бүйрек жеткіліксіздігі қаупінің жоғарылауы.Диуретиктер - бүйрек жеткіліксіздігі қаупінің жоғарылауы.Литий - литий концентрациясының жоғарылауы мүмкін және уыттылығының күшеюі.Ангиотензин айналдырушы фермент тежегіштері - ауыр жағымсыз реакциялардың даму қаупінің жоғары болуымен байланысты, біріктірілімде қолдану ұсынылмайды.Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Орташа немесе ауыр бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі 60 мл/мин төмен) бар пациенттер үшін тәуліктік доза 600 мг аспауы керек.ШСЖ 30 мл/мин/1,73 м2 төмен болғанда назар аударыңыз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

 Жеңіл немесе орташа ауырлық дәрежедегі бауыр аурулары кезінде сақтықпен қолдану; ауыр дәрежесінде ұсынылмайды.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қарсы көрсетілген. Жүктілікті жоспарлап жүрген әйелдерге препаратты тағайындау ұсынылмайды. Егер эпрозартанды қабылдап жүрген әйелдерде жүктілік анықталса, онда препаратты қабылдауды дереу тоқтату және жүктілікке қатысты қолдану қауіпсіздігінің анықталған бейіні бар баламалы гипертензияға қарсы препараттарға алмастыру керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Бас ауыруы, бас айналуы, астения, тері реакциялары (бөртпе, қышыну және есекжем), жүрек айнуы, құсу, диспепсия, диарея, ринит, әлсіздік. Сирек артериялық қысымның төмендеуі, аса жоғары сезімталдық реакциялары, ангионевротикалық ісіну, қауіп тобына жататын пациенттерде (мысалы, бүйрек артериясының стенозымен) бүйрек жеткіліксіздігін қоса, бүйрек қызметінің бұзылуы, сирек гиперкалиемия.Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларда тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер жеткіліксіздігіне байланысты қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді