A04AD12 Апрепитант¹ (Aprepitant)

Қолдану көрсеткіштері

Ересек пациенттерде эметогенділігі жоғары дәрежелі, цисплатинді қоса, ісікке қарсы препараттармен химиотерапиялық емінен кейін туындайтын жедел және кейін пайда болатын жүректің айнуы мен құсуының алдың алу.Ересек пациенттерде эметогенділігі орташа дәрежелі ісікке қарсы препараттармен химиотерапиялық емінен кейін туындайтын жедел және кейін пайда болатын жүректің айнуы мен құсуының алдың алу.Клиникалық хаттама:   1. Аналық без, фаллопий түтігінің қатерлі жаңа түзілімі және біріншілік перитонеальді карцинома   2. Асқазан обыры    3. Қуықасты безінің обыры    4. Өңеш обыры    5. Қуық обыры    6. Гепатоцеллюлярлық карцинома    7. Жатыр мойны обыры    8. Жатыр денесінің қатерлі неоплазиясы    9. Орталық нерв жүйесінің қатерсіз және қатерлі ісіктері    10. Көмей жұтқыншағының қатерлі ісіктері    11. Сілекей бездерінің қатерлі ісіктері    12. Қалқанша безінің қатерлі ісіктері    13. Сарпайдың обыры    14. Көмейдің қатерлі ісіктері    15. Сүйектің шекаралық және қатерлі ісіктері    16. Торлы сүйек жасушаларының, мұрын қуысының және қосалқы қуысының қатерлі ісіктері    17. Ауыз жұтқыншағының қатерлі ісіктері    19. Тоқ ішектің қатерлі ісіктері    20. Тік ішектің қатерлі ісіктері    21. Өкпенің обыры    22. Ұйқы безінің обыры    23. Көкірекортаның обыры    24. Терінің обыры    25. Еріннің обыры    26. Жұмсақ терінің саркомасы    27. Ауыз қуысының қатерлі ісіктері    28. Мұрын жұтқыншағының қатерлі ісіктері
  Клинические протоколы:
 1. Злокачественное новообразование яичника, фаллопиевой трубы и первичная перитонеальная карцинома
 2. Рак желудка
 3. Рак предстательной железы
 4. Рак пищевода
 5. Рак мочевого пузыря
 6. Гепатоцеллюлярная карцинома
 7. Рак шейки матки
 8. Злокачественные неоплазии тела матки
 9. Доброкачественные и злокачественные новообразования центральной нервной системы
 10. Злокачественные опухоли гортаноглотки
 11. Злокачественные новообразования слюнных желез
 12. Злокачественные новообразования щитовидной железы
 13. Рак вульвы
 14. Злокачественные новообразования гортани
 15. Пограничные и злокачественные опухоли кости
 16. Злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки решетчатой кости
 17. Злокачественные новообразования ротоглотки
 18. Злокачественные новообразования ободочной кишки
 19. Злокачественные новообразования прямой кишки
 20. Рак легкого
 21. Рак поджелудочной железы
 22. Опухоли средостения
 23. Рак кожи
 24. Рак губы
 25. Саркомы мягких тканей
 26. Злокачественные новообразования полости рта
 27. Злокачественные новообразования носоглотки

Қарсы көрсеткіштері

Препараттың кез келген белсенді затына немесе қосымша заттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық. 

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Пимозид, терфенадин, астемизол, цизаприд, шайқурай - қан плазмасында бұл препараттар концентрациясының жоғарылауы, нәтижесінде ауыр және өмірге қауіпті реакциялар тудыруы мүмкін. Бұл препараттарды апрепитантпен бірге қолдану ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛГЕН! Иринотекан, қастауыш алкалоидтары - уыттылығының күшеюі, апрепитантпен біріктірілімінде САҚТЫҚПЕН қолдану! Циклоспорин, такролимус, сиролимус, эверолимус, алфентанил, диэрготамин, эрготамин, фентанил және хинидин - қан плазмасында бұл препараттар концентрациясының жоғарылауы, апрепитантпен бірге САҚТЫҚПЕН қолдану! Дексаметазон - дексаметазон концентрациясының жоғарылауы, пероральді дексаметазон дозасын 50% төмендетуді талап етеді. Метилпреднизолон - метилпреднизолон концентрациясының жоғарылауы, метилпреднизолон дозасын пероральді 50% немесе  парентералді 25% төмендетуді талап етеді. Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Дозаны түзету талап етілмейді.

Бауыр жеткіліксіздігі

Ауыр бауыр жеткіліксіздігі кезінде қарсы көрсетілген (Чайлд-Пью бойынша 9 баллдан жоғары).

Жүктілік

Ұсынылмайды.

Емізу

Жаңа туған нәрестелер мен емшектегі сәбилер үшін қаупі бар. Ұсынылмайды.

Жағымсыз әсерлері

Жиі: тәбеттің болмауы, бас ауыруы.Жиі емес: фебрильді нейтропения, анемия, мазасыздану.Сирек: кандидоз, стафилококкті инфекциялар, дезориентация, конъюнктивит, құлақтағы шуыл, брадикардия, жүрек-қантамыр бұзылыстары.Маңызды! Мұнда жағымсыз реакциялардың қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.