C03CA04 Торасемид¹ (Torasemide)

Қолдану көрсеткіштері

Шығу тегі әртүрлі ісінулер, артериялық гипертензия (кешенді терапия құрамында).
  Клинические протоколы:
 1. Аутоиммунная гемолитическая анемия у взрослых
 2. Перипортальная кардиомиопатия
 3. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 4. Амилоидоз почек
 5. Транзиторная ишемическая атака
 6. Артериальная гипертензия
 7. Миокардиты
 8. Недостаточность аортального клапана
 9. Недостаточность митрального клапана
 10. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца
 11. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца
 12. Перикардиты
 13. Перипортальная кардиомиопатия
 14. Сочетанное поражение коронарных артерий и клапанного аппарата сердца
 15. Стеноз аортального клапана
 16. Стеноз митрального клапана
 17. Фибрилляция и трепетание предсердий
 18. Хроническая болезнь почек у взрослых
 19. Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия
 20. Хроническая сердечная недостаточность
 21. Цирроз печени у взрослых
 22. Нефротический синдром
 23. Острая почечная недостаточность (острое почечное повреждение)
 24. Хроническая болезнь почек у взрослых

Қарсы көрсеткіштері

Әсер ететін затқа, сульфонилмочевинаның басқа да препараттарына және қосымша заттарға жоғары сезімталдық, анурия, артериялық гипотензия, гиповолемия, гипонатриемия, гипокалиемия, зәр шығарудың айқын бұзылыстары, жүрек ырғағының бұзылуы.

Қауіпсіздік шаралары

Электролиттік баланс (оның ішінде қан сарысуындағы калий), глюкоза деңгейі, несеп қышқылы, қан сарысуындағы креатинин және липидтер деңгейі, қан көрінісі (эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер) тұрақты түрде бақылануы тиіс. Науқастың қанындағы глюкоза деңгейінің жоғарылауы латентті немесе манифестті қант диабетіне байланысты болуы мүмкін, сондықтан осындай науқастарда қандағы қант деңгейін мұқият бақылап отырған жөн. Егде жастағы науқастарда электролиттердің жоғалуы мен қан қоюлануы симптомдарының пайда болуына ерекше назар аудару қажет. Гиповолемия және электролиттік баланстың және қышқыл-сілтілік жағдайдың айтарлықтай бұзылулары емдеуге дейін түзетілуі тиіс. Шығарылған зәр мөлшеріне бақылау жүргізу керек. Несеп шығару жолдарының жартылай обструкциясы бар пациенттерге (мысалы, қуықтың босату функциясының бұзылуларымен, қуықасты безінің гипертрофиясымен немесе уретраның тарылуымен) әсіресе емдеу басында жағдайына мониторинг жүргізу керек. Келесі жағдайларда қолданбау: подагра; аритмиялар (мысалы, синоатриальді блокада, II және III деңгейдегі атриовентрикулярлы блокада); қышқыл-негіздік алмасуының патологиялық өзгерістерінде; литий препараттары, аминогликозидтер немесе цефалоспориндермен бірге ілеспе терапияда; қан көрінісінің патологиялық өзгерістерінде (мысалы, тромбоцитопения немесе анемия); нефроуытты заттармен шақырылған, бүйрек қызметінің бұзылыстарында. Автокөлік немесе басқа да қауіптілігі жоғары механизмдерді басқаруда сақ болу керек.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Гипертензияға қарсы препараттар, алкоголь, алпростадил, гипотензивті әсері бар басқа препараттар - гипотензиялық әсерінің күшеюі.Дигоксин - гипокалиемия дамуына байланысты уыттылық қаупінің артуы.QT интервалын ұзартатын препараттар (мысалы, эсциталопрам, эритромицин, галоперидол) және аритмияға қарсы дәрілік заттар - гипокалиемияға байланысты аритмияның даму қаупі.Кортикостероидтар, бета-2 агонисттер, эуфиллин және сарысудағы калий деңгейін төмендететін басқа препараттар - гипокалиемия қаупі.СЕҚҚП - гипертензияға қарсы әсерінің төмендеуі, бүйрек жеткіліксіздігі қаупінің жоғарылауы.ААФ тежегіштері, ангиотензин II антагонистері - бүйрек жеткіліксіздігі қаупінің жоғарылауы.Литий препараттары - литий концентрациясының жоғарылау мүмкіндігі және уыттылығының дамуы.Атракуриум және басқа жүйке-бұлшықеттік блокаторлар - жүйке-бұлшықеттік блокада әсерінің ұзару мүмкіндігі немесе жауап қайтарудың төмендеуі.Ескерту: мұнда кейбір маңызды дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Өзара әрекеттесуі туралы ұсыныстар және қосымша ақпарат алу үшін дәрілік заттардың өзара әрекеттесулері туралы ақпарат көздеріне немесе дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Қарсы көрсетілген.

Бауыр жеткіліксіздігі

Сақтықпен қолдану, бауырлық кома немесе прекомада - қарсы көрсетілген.

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Маңызды! Торасемидтің жағымсыз әсерлері су және электролиттік баланс бұзылыстарымен (гиповолемия, гипокалиемия, гипонатриемия); метаболиттік алкалоз күшеюімен байланысты.ЖҚЖ тарапынан: артериялық гипотензия, тромбоздар, жүрек ырғағының бұзылыстары, стенокардия, жедел миокард инфарктісі, синкопе даму мүмкіндігімен кардиальді және церебральді ишемиялар.АІЖ тарапынан: іштің қатуы, анорексия, жүрек айнуы, құсу, асқазанның ауыруы, диарея, бауырдың кейбір ферменттерінің жоғарылауы (соның ішінде гамма-глутамилтранспептидаза), панкреатит.ОЖЖ тарапынан: бас ауыруы, бас айналуы, жоғары шаршағыштық, сананың шатасуы, бұлшықеттер тарылуы.Несеп-жыныстық жүйе тарапынан: несеп шығару функциясы бұзылған пациенттерде (қуықасты безінің гипертрофиясында) қарқынды несеп шығару несептің ұсталуына және қуықтың шамадан тыс созылуына алып келуі мүмкін; қандағы креатинин және несепнәр деңгейінің жоғарылауы.Қан жүйесі тарапынан: қан аурулары (соның ішінде сүйек кемігінің депрессиясы), қандағы несеп қышқылының, глюкоза, липидтер  (триглицеридтер, холестерин) деңгейінің жоғарылауы, тромбоциттер, эритроциттер және/немесе лейкоциттер мөлшерінің төмендеуі.Басқа: аллергиялық реакциялар, соның ішінде бөртпе, қышыну, экзантема, жарыққа сезімталдық, ауыр терілік реакциялар, жалпы әлсіздік, ауыздың құрғауы, парестезиялар, көрудің нашарлауы, құлақтағы шуыл, естудің төмендеуі, есту қабілетінің бұзылуы.

Балаларда қолданылуы

Қауіпсіздігі бойынша деректер болмауына байланысты балаларға тағайындамайды.