C03CA01 Фуросемид¹ (Furosemide)

Қолдану көрсеткіштері

Шығу тегі әртүрлі ісінулер, артериялық гипертензия (кешенді терапия құрамында).

Қарсы көрсеткіштері

Фуросемидке немесе препараттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық; сульфониламидтерге жоғары сезімталдық (мысалы, сульфаниламидті антибиотиктерге немесе сульфонилмочевина препараттарына фуросемидке айқаспалы сезімталдық байқалуы мүмкін), гиповолемия немесе дегидратация, ауыр гипокалиемия, ауыр гипонатриемия.

Қауіпсіздік шаралары

Ағзадан несеп шығарылуына бақылау жүргізу қажет. Несеп шығару жолдарының жартылай обструкциясы бар пациенттерде (мысалы, қуықты босату функциясының бұзылыстары, қуық асты без гипертрофиясы немесе уретраның тарылуы бар пациенттерде)  несеп түзілуінің артуы пациент тарапынан шағымдардың пайда болуына және күшеюіне алып келуі мүмкін. Осындай пациенттердің жай-күйіне, әсіресе ем басталған кезде мұқият мониторинг жүргізу қажет. Жүйелі медициналық тексерулер жүргізіліп отыруы тиіс, әсіресе мынадай жағдайларда: гипотензия кезінде, артериялық қысымның айтарлықтай төмендеу қаупінде, мысалы, тәждік артериялар және бас миы артериялар стенозы бар пациенттерде, латентті немесе манифестацияланған қант диабеті, подагра кезінде, гепаторенальдық синдром кезінде, яғни бауырдың ағымы ауыр ауруларымен қосарласқан бүйрек жеткіліксіздігімен, гипопротеинемиямен, мысалы, нефротикалық синдромға байланысты (фуросемидпен терапия әсері төмендеуі және отоуытты әсері күшеюі мүмкін). Дозаны мұқият титрлеу тиіс, әсіресе шала туылған нәрестелерде сақтықпен тағайындау қажет (нефролитиаз/нефрокальциноз дамуы мүмкін), бүйрек функциясын тұрақты түрде бақылау және бүйректің ультрадыбыстық зерттеуін жүргізу қажет. Қан сарысуындағы натрий, калий және креатинин деңгейін тұрақты түрде бақылау қажет. Әсіресе электролиттік алмасудың бұзылуы дамуының қаупі жоғары пациенттер, сондай-ақ сұйықтықты елеулі қосымша жоғалтқан жағдайда (мысалы, құсу, диарея, немесе қатты терлеу) мұқият мониторинг қажет. Гиповолемия немесе дегидратация, сондай-ақ электролиттік баланстың және қышқылдық-сілтілік жағдайдың айтарлықтай бұзылулары түзетілуі тиіс. Кейбір жағымсыз әсерлер (мысалы, артериялық қысымның қалаусыз айтарлықтай төмендеуі) зейін қою және реакциялар жылдамдығы мүмкіндігін төмендетуі мүмкін, бұл өз кезеңінде көлік құралдарын жүргізушілерге және қауіп төндіретін механизмдермен жұмыс істейтін тұлғаларға қауіп төндіруі мүмкін.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Гипертензияға қарсы препараттар, алкоголь, алпростадил, гипотензивті әсер ететін басқа да препараттар - гипотензиялық әсерінің күшеюі.Дигоксин - гипокалиемия дамуына байланысты уыттылығының арту қаупі.QT интервалын ұзартатын препараттар (мысалы, эсциталопрам, эритромицин, галоперидол), аритмияға қарсы дәрілік заттар - гипокалиемияға байланысты аритмияның даму қаупі.Кортикостероидтар, бета-2 агонисттер, эуфиллин және сарысудағы калий деңгейін төмендететін басқа да препараттар - гипокалиемия қаупі.СЕҚҚП - гипертензияға қарсы әсерінің төмендеуі, бүйрек жеткіліксіздігі қаупінің артуы.ААФ тежегіштері, ангиотензин II антагонистері - бүйрек жеткіліксіздігі қаупінің артуы.Литий препараттары - литий концентрациясының жоғарылау мүмкіндігі және уыттылығының дамуы.Атракуриум және басқа жүйке-бұлшықеттік блокаторлар - жүйке-бұлшықеттік блокада әсерін ұзартуы мүмкін, немесе жауаптың төмендеуі.Аминогликозидтер (мысалы, гентамицин) - отоуыттылығы және нефроуыттылығы артуы мүмкін.Ескерту: мұнда кейбір маңызды дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Өзара әрекеттесуі туралы ұсыныстар және қосымша ақпарат алу үшін дәрілік заттардың өзара әрекеттесулері туралы ақпарат көздеріне немесе дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге (сарысудағы креатинин деңгейі > 5 мг/дл) енгізу жылдамдығын минутына 2,5 мг арттырмау керек. Фуросемидпен емдеуге келмейтін, ануриямен бүйрек жеткіліксіздігінде қарсы көрсетілген.

Бауыр жеткіліксіздігі

Прекоматозды және коматозды жағдайлар, бауырлық энцефалопатиямен байланысты болса қарсы көрсетілген.

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: электролиттік баланс бұзылысы (соның ішінде симптоматикалық), дегидратация және гиповолемия, әсіресе егде жастағы пациенттерде, қанда креатинин және триглицеридтер деңгейінің жоғарылауы; артериялық қысымның төмендеуі, соның ішінде ортостатикалық гипотензия, коллапс, тахикардия, аритмиялар.Жиі: гипонатриемия, гипохлоремия, гипокалиемия, қандағы холестерин, несепнәр деңгейінің жоғарылауы және подагра ұстамасының пайда болуы, полиурия, гепатоцеллюлярлық жеткіліксіздігі бар пациенттердегі бауыр энцефалопатиясы, гемоконцентрация.Жиі емес: глюкозаға төзімділіктің бұзылуы. Қант диабетіне шалдыққан пациенттерде жасырын жүретін қант диабетінің манифестациясы дамуы мүмкін, жүрек айнуы, естудің нашарлауы, әдетте қайтымды, әсіресе бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде және гипопротеинемия белгілері (мысалы, нефротикалық синдром) және/немесе көктамыр ішіне тез енгізгеннен кейін. Кереңдік жағдайлары, кейде фуросемидті пероральді немесе көктамыр ішіне қолданғаннан кейін қайтымсыз болады, қышыну, есекжем, буллезді дерматит, мультиформалы эритема, пемфигоид, эксфолиативті дерматит, пурпура, фотосенсибилизация реакциялары, тромбоцитопения.Сирек: васкулит, тубулоинтерстициальді нефрит, АІЖ бұзылыстары, құлақтағы шуыл, ауыр анафилактикалық және анафилактоидты реакциялар, парестезиялар, лейкопения, эозинофилия, қызба.Өте сирек: жедел панкреатит, холестаз, бауырдың трансаминазалар деңгейінің жоғарылауы, агранулоцитоз, апластикалық немесе гемолиттік анемия.Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Балаларда қолданылуы

Балалар. Балаларда дозасы дене салмағына сәйкес төмендетіледі. Парентеральді енгізуге арналған фуросемидтің ұсынылған дозасы дене салмағына есептегенде 1 мг/кг құрайды, жоғары тәуліктік доза – 20 мг. Ішке. 6 жастан бастап бір реттік доза 1-2 мг/кг құрайды. Балаларға арналған жоғары бір реттік дозасы 4 мг/кг. 6 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген (таблетка түрі). Жүрек жеткіліксіздігі, бүйрек және бауыр аурулары бар ісіну. Өкпе ісінуі. Ішке жаңа туылған нәрестелерге әр 12–24 сағат сайын 0,5-2 мг / кг, кез-келген сағат сайын 0,5–2 мг / кг, әр 12–24 сағат сайын 0,5–2 мг / кг, кезектен тыс 0,5–2 мг егер 24 апта сайын түзетілген гестациялық жас 31 апта болса / кг құрайды. 1 айдан 11 жасқа дейінгі балаларға күніне 2-3 рет 0,5-2 мг / кг, кез-келген сағат сайын 0,5-2 мг / кг, егер түзетілген гестациялық жас 31 аптадан аз болса, төзімді ісінуі көп жоғары дозалар; тәулігіне максимум 80 мг; тәулігіне максимум 12 мг / кг. 12-17 жастағы балалар күніне 20-40 мг; тұрақты ісінумен тәулігіне 80-120 мг дейін жоғарылайды.Баяу тамыр ішілік түрде !! нәрестелер әр 12-24 сағат сайын 0,5-1 мг / кг, егер 24 апта сайын түзетілген гестация жасына дейін болса - 0,5-1 мг / кг. 1 айдан 11 жасқа дейінгі балаларға, әр 8 сағат сайын 0,5-1 мг / кг (әр 8 сағат сайын 40 мг дозадан); күніне 6 мг / кг. 12–17 жас аралығындағы балалар, әр 8 сағат сайын 20-40 мг, төзімді жағдайларда жоғарырақ дозалар қажет болуы мүмкін. Көктамыр ішіне. Балаларға 0,1-2 мг / кг / сағ.Жүрек операциясынан кейінгі жүрек жеткіліксіздігі, бүйрек және бауыр аурулары бар ісіну. Жүрек операциясынан кейінгі өкпе ісінуі. Балалар үшін бастапқы доза 100 мкг / кг / сағатты құрайды, диурез 1 мл / кг / сағаттан асқанша дозаны әр 2 сағат сайын арттыру керек.Бүйректің жедел немесе созылмалы жетіспеушілігімен байланысты олигурия. Ішке. 12-17 жастағы балалар үшін бастапқы дозасы тәулігіне 250 мг құрайды, содан кейін әр 4-6 сағат сайын біртіндеп 250 мг жоғарылатылады (ең көбі доза 2 г). Көктамыр ішіне. 1 айдан 11 жасқа дейінгі балалар күніне 4-5 рет 2 мг / кг; тәулігіне максимум 1 г. 12-17 жастағы балалар, бастапқы дозасы 250 мг, доза 1 сағат ішінде енгізіледі, 500 мг-ға дейін жоғарылайды, егер несеп шығару қанағаттанарлық болмаса, жоғарылатылған доза тағайындалады; доза 2 сағат ішінде енгізіледі, содан кейін 1 г дейін жоғарылайды, егер келесі сағат ішінде қанағаттанарлық жауап алынбаса, жоғарылатылған доза тағайындалады; доза 4 сағат ішінде енгізіледі. Егер жауап болмаса, диализ қажет болуы мүмкін; 1 г-ге дейінгі тиімді дозаны максималды 4 мг / минут сайын 24 сағат сайын қайталауға болады.