A04AA01 Ондансетрон¹ (Ondansetron)

Қолдану көрсеткіштері

Цитостатикалық химиотерапия, цитоуытты радиотерапиядан болған жүрек айнуы мен құсуды емдеу және алдын алу, операциядан кейінгі жүрек айнуы мен құсуды емдеу және алдын алу.
  Клинические протоколы:
 1. Аллогенная неродственная трансплантация костного мозга
 2. Аллогенная родственная трансплантация костного мозга
 3. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 4. Апластическая анемия у детей
 5. Гаплоидентичная трансплантация костного мозга
 6. Гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 7. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
 8. Тяжелая черепно-мозговая травма
 9. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 10. Аутологичная трансплантация костного мозга
 11. Гемифациальный спазм
 12. Невралгия тройничного нерва
 13. Опухоли основания черепа (хирургическое лечение)
 14. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися тошнотой и рвотой
 15. Синдром грудного выхода
 16. Ахалазия кардии
 17. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
 18. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
 19. Паллиативная помощь больным с хроническими прогрессирующими заболеваниями в инкурабельной стадии, сопровождающимися кахексией, астенией
 20. Быстро прогрессирующий гломерулонефрит у детей
 21. Хронический нефритический синдром у детей
 22. Болезнь Гиршпрунга у детей
 23. Болезни печени, связанные с беременностью
 24. Токсикоз у беременных
 25. Рак мочевого пузыря
 26. Рак предстательной железы
 27. Злокачественные новообразования щитовидной железы
 28. Рак поджелудочной железы
 29. Злокачественные новообразования прямой кишки
 30. Злокачественные новообразования ободочной кишки
 31. Злокачественные опухоли гортаноглотки
 32. Злокачественные новообразования слюнных желез
 33. Рак вульвы
 34. Злокачественные новообразования гортани
 35. Злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки решетчатой кости
 36. Злокачественные новообразования ротоглотки
 37. Злокачественные новообразования носоглотки
 38. Злокачественные новообразования полости рта
 39. Опухоли средостения
 40. Доброкачественные и злокачественные новообразования центральной нервной системы
 41. Злокачественные неоплазии тела матки
 42. Пограничные и злокачественные опухоли кости
 43. Саркомы мягких тканей
 44. Рак губы
 45. Рак кожи
 46. Рак легкого
 47. Рак желудка
 48. Рак пищевода

Қарсы көрсеткіштері

Препараттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық, QT аралығының туа біткен ұзаруы бар пациенттерге.

Қауіпсіздік шаралары

Ондансетрон тағайындалған науқастарда ЭКГ өзгерістері, QT аралығының ұзаруы, сонымен қатар torsade de pointes түріндегі ырғақ бұзылыстары даму жағдайлары байқалған. Ондансетронды электролиттік бұзылыстары бар (мысалы, гипокалиемия немесе гипомагниемия сияқты), жүрек жеткіліксіздігі, брадиаритмиясы бар пациенттерге тағайындағанда немесе QT аралығын ұзартатын өзге препараттарды бір мезгілде қабылдағанда ЭКГ мониторингін жүргізу ұсынылады. Ондансетронды қабылдамас бұрын гипокалиемия мен гипомагниемияны түзету керек. Бұрын басқа да 5-HT3-рецепторларының селективті антагонистерін қабылдаған пациенттерде жоғары сезімталдық реакциялары байқалған, ондансетронды қабылдағанда осыған ұқсас реакциялар дамуы мүмкін. Ондансетрон іш қатуын туғызуы мүмкін болғандықтан, жедел ішек бітелісінің белгілері бар науқастар препаратты қолданудан кейін жүйелі бақылануы қажет. Ондансетронды және басқа да серотонинергиялы препараттарды бірге қолданғанда серотонинді синдром дамуы туралы хабарланған. Аденотонзилярлық аумақтағы операциялық араласуларда жүрек айнуы мен құсуды болдырмау үшін Ондансетрон қолдану жасырын қан кетуді бүркемелуі мүмкін.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

QT интервалын ұзартатын препараттармен бірге қолдану өмірге қауіп төндіретін өзара әрекеттесулерге алып келуі мүмкін. Дәрілік затқа арналған нұсқаулықтағы ақпаратты мұқият оқыңыз!Нейролептиктер, антидепрессанттар, фторхинолондар, кейбір зеңге қарсы препараттар, амиодарон және басқа да аритмияға қарсы препараттар; домперидон, макролидтер, метадон және басқа да QT интервалын ұзартатын дәрілік заттар күрделі аритмия дамуының елеулі қаупін тудырады (препараттардың көптеген біріктірілімдері қарсы көрсетілген!).Антидепрессанттар (серотониннің қайта ұсталуының таңдамалы тежегіштері (SSRI), трамадол, петидин, суматриптан (және басқа да триптандар) - серотонин әсерінінің ұлғаюы мүмкін.Апоморфин - гипотонияны күшейтуі мүмкін.Карбамазепин, фенитоин, рифампицин метаболизмінің жоғарылауын тудырады (әсерін төмендетеді).Трамадол - трамадол әсерін азайтуы мүмкін.Ескерту: мұнда кейбір маңызды дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Өзара әрекеттесуі туралы ұсыныстар және қосымша ақпарат алу үшін дәрілік заттардың өзара әрекеттесулері туралы ақпарат көздеріне немесе дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Орташа бүйрек жеткіліксіздігі кезінде жартылай шығарылу кезеңінің кішкене және клиникалық мәні жоқ ұзарылуы мүмкін (4-5 сағ дейін).

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр функциясының ауыр бұзылысы кезінде препараттың жүйелік клиренсі күрт төмендейді, нәтижесінде оның жартылай шығарылу кезеңі ұзарады (15-32 сағ дейін), және жүйе алдылық метаболизмі төмендейді. Тәулігіне 8 мг артық тағайындауға болмайды.

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: бас ауыруы.Жиі: ыстықты сезіну; бетке қанның "құйылуы"; енгізген жерде ауырсыну, қызару және күйдіру; іш қатуы.Жиі емес: құрысулар, экстрапирамидалық реакциялар, қимылдық бұзылыстар; аритмиялар, артериялық қысымның төмендеуі, брадикардия, стенокардия, қарыншалық және қарынша үсті тахикардиясы, torsade de pointes типті аритмияның дамуымен жүретін, QT интервалының ұзару жағдайлары, ЭКГ –да ST сегментінің депрессиясымен кеуденің ауыруы; ауыздың құрғауы, ықылық, диарея; бауыр функциясы көрсеткіштерінің симптомсыз жоғарылауы (цисплатин бар препараттармен химиотерапия алған науқастарда байқалған).Сирек: препаратты жылдам енгізгенде бастың айналуы; анафилаксия; бронх түйілуі, ларингоспазм, ангионевротикалық ісіну; есекжем.Өте сирек: өтпелі көру бұзылыстары, әсіресе көктамырға енгізгенде.

Балаларда қолданылуы

2 жастан асқан балалар. Жоғары эметогенді химиотерапия: дене беткейіне 5 мг/м² дозада, көктамыр ішіне, тікелей химиотерапия алдында; кейін 4 мг ішке 12 сағаттан кейін. Химиотерапия курсы аяқталғаннан кейін препаратты ішке 4 мг тәулігіне 2 рет 5 күн аралығында қабылдауды жалғастыру керек. Операциядан кейінгі жүрек айнуы мен құсуды емдеу және алдын алу: парентеральді 0,1 мг/кг (жоғары доза 4 мг) бір реттік дозада к/і анестезияға дейін, анестезия кезінде немесе одан кейін енгізу. 2 жасқа дейінгі балаларда тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелмегендіктен қолданылуы қарсы көрсетілген.