C01CX08 Левосимендан¹ (Levosimendan)

Қолдану көрсеткіштері

Инотропты қолдау көрсету қажет болған жағдайда және дәстүрлі емдеу тиімсіз болғанда жедел декомпенсацияланған созылмалы ауыр дәрежедегі жүрек жеткіліксіздігін қысқа мерзімде емдеу.
  Клинические протоколы:
 1. Акушерский сепсис
 2. Трансплантация сердечно-легочного комплекса
 3. Кардиогенный отек легких
 4. Миокардиты
 5. Миокардиты у детей
 6. Кардиогенный шок
 7. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (Нестабильная стенокардия, Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST)
 8. Перипортальная кардиомиопатия
 9. Сочетанное поражение коронарных артерий и клапанного аппарата сердца
 10. Стеноз аортального клапана
 11. Стеноз митрального клапана
 12. Трансплантация сердца
 13. Тромбоэмболия легочной артерии
 14. Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия
 15. Хроническая сердечная недостаточность
 16. Хроническая сердечная недостаточность у детей
 17. Экстракорпоральная мембранная оксигенация как метод лечения тяжелых форм дыхательной и сердечной недостаточности
 18. Стойкое фетальное кровообращение / Персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
 19. Атрезия легочной артерии
 20. Критические врожденные пороки сердца у новорожденных
 21. Тотальный аномальный дренаж у детей
 22. Хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов у детей
 23. Эмболия околоплодными водами

Қарсы көрсеткіштері

Препараттың кез келген компонентіне асқын сезімталдық; ауыр артериялық гипотензия және тахикардия; жүрек қарыншаларына қанның толуын және/немесе олардан қанның шығуын қиындататын айтарлықтай механикалық обуструкция; анамнезінде torsades de pointes.

Қауіпсіздік шаралары

Препарат мамандандырылған медициналық мекемелерде ғана қолдануға арналған. Гипотензия көріністерінің пайда болу қаупі бар немесе систолалық және диастолалық қысым деңгейі төмен пациенттерге сақтықпен қолданған жөн. Коронарлы ишемиясы бар пациенттерге, этиологиясына байланыссыз QT аралығының ұзаруымен, ЭКГ - мониторингін мұқият жүргізе отырып, немесе егер препарат QT аралығын ұзартатын дәрілік заттармен бір мезгілде енгізілетін болса, препаратты сақтықпен қолдану қажет.Маңызды! Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Көктамыр ішілік вазоактивті препараттар - артериялық гипотензияның дамуы. Левосименданды β-адреноблокаторлар және дигоксин қабылдап жүрген пациенттерге тиімділігін жоғалтпай-ақ енгізуге болады.Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек қызметінің ауыр бұзылысы кезінде (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) қарсы көрсетілген. Ауырлығы орта және жеңіл деңгейдегі бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге сақтықпен тағайындау.

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр қызметінің ауыр бұзылысы кезінде қарсы көрсетілген. Ауырлығы орта және жеңіл деңгейдегі бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерге сақтықпен тағайындау.

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: бас ауыруы, қарыншалық тахикардия, артериялық гипертензия.Жиі: гипокалиемия, ұйқысыздық, бас айналуы, жүрек айнуы, құсу, іш қатуы, диарея, тахикардия, экстрасистолалар, жүрекше фибриляциясы, қарыншалар экстрасистолиясы, жүрек жеткіліксіздігі, миокард ишемиясы, гемоглобин деңгейінің төмендеуі.Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларда қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігі анықталмаған, препаратты қолдану бойынша ұсынымдары жоқ.