C01CA04 Допамин¹ (Dopamine)

Қолдану көрсеткіштері

Кардиохирургия немесе инфаркт кезіндегі кардиогенді шок.Клиникалық хаттама:   1. Иерсиниоз    2. Балалардағы диарея. Ұзаққа созылған диарея    3. Балалардағы ботулизм    4. Псевдотуберкулез    5. Акушерлік сепсис    6. Ересектердегі құтыру    7. Балаларда парентеральді жолмен берілетін, В, С және D жедел вирустық гепатиттер    8. Ересектердегі В, D және С жедел вирустық гепатиттер    9. Сепсис    10. Кене энцефалиті    11. Лептоспироз    12. Листериоз    13. Менингококті инфекция   14. Балалардың менингококті инфекциясы    15. Балалардағы апластикалық анемия    16. Ересектердегі аутоиммунды гемолитикалық анемия    17. Сүйек кемігінің гаплоидты трансплантациясы    18. Жүректің туа біткен ақаулары және коронарлық артериялар зақымдануымен қосарласуы    19. Ересектердегі иммундық тромбоцитопения    20. Ересектердегі пароксизмальді түнгі гемоглобинурия    21. Жүрек-өкпе кешенінің трансплантациясы    22. Донорлық жүректі алу   23. Балалардағы жүрек трансплантациясынан кейінгі пациенттерді жүргізу    24. Гипертрофиялық кардиомиопатия    25. Ишемиялық инсульт    26. Өкпенің кардиогенді ісігі    27. Миокардиттер    28. Жүрек өткізгіштігінің бұзылысы (АВ-блокада)    29. Жіті ревматикалық қызба және созылмалы ревматикалық жүрек ауруы    30. ST сегментінің көтерілуінсіз жедел коронарлық синдром (Тұрақсыз стенокардия, ST сегментінің көтерілуінсіз миокард инфарктісі)    31. Өкпе гипертензиясын емдеу үшін азот монооксидін қолдану    32. Коронарлық артериялар мен жүректің клапанды аппаратының үйлескен зақымдануы    33. Қолқа қақпақшасының стенозы    34. Митральді қақпақша стенозы    35. Трикуспидальді қақпақша стенозы    36. Жүрек трансплантациясы    37. Созылмалы тромбоэмболиялық өкпе гипертензиясы    38. Балалардағы созылмалы жүрек жеткіліксіздігі    39. Балалардағы жүректің созылмалы ревматикалық аурулары    40. Тынысалу және жүрек жеткіліксіздігінің ауыр түрлерін емдеу тәсілі ретінде экстракорпоральді мембраналық оксигенация    41. Әр түрлі клиникалық көріністермен дәрілік асқын сезімталдық    42. Гастродуоденальді стеноз    43. Іштің тұйық жарақаты, іштің ашық зақымдануы    44. Жедел мезентериальді ишемия    45. Асқазан және он екі елі ішектің перфоративті ойық жарасы    46. Ересектердегі бауыр циррозы    47. Бүйректік трансплантатты қабылдамау кризі    48. Жедел бүйрек жеткіліксіздігі (бүйректің жедел зақымдануы)    49. Балалардағы бүйрек трансплантациясы    50. Созылмалы трансплантациялық нефропатия    51. Жаңадан туылған нәрестелердің бактериялық сепсисі    52. Жарақаттық шок    53. Аса жетілмегендік    54. Жаңадан туылған нәрестенің некроздық энтероколиті    55. Шала туылған балалар реанимациясы    56. Респираторлық дистресс-синдромы (неонатология)    57. Тұрақты фетальді қан айналымы / Жаңадан туылған нәрестенің персистерленетін өкпе гипертензиясы    58. Жаралы-некроздық энтероколит (педиатрия)    59. Өкпе артериясының атрезиясы    60. Атриовентрикулярлы септальді ақау    61. Балалардағы Гиршпрунг ауруы    62. Жаңа туған нәрестедегі туа біткен жоғары ішек тарылуы    63. Жаңадан туылған балаларда өкпе дамуының туа біткен ақаулары    64. Жаңадан туылған балалардағы жүректік критикалық туа біткен ақаулары    65. Ашық артериялық жол    66. Жаңа туған нәрестенің диафрагмасы дамуындағы ақаулар    67. Жаңа туған нәрестелерде өңеш дамуының ақаулары    68. Балалардағы Фалло тетрадасы    69. Балалардағы жаппай аномальді дренаж    70. Балалардағы магистральді тамырлар транспозициясының хирургиялық емі    71. Кесарь тілігі    72. Қағанақ суымен эмболия    73. Кардиогенді шок    74. Реципиентке трансплантациялау мақсатымен тірі кезіндегі донордан бауыр фрагментін алу    75. Анафилаксиялық шок    76. Көкіректің ашық жəне жабық жарақаттары Жүрек жарақаты, пневмоторакс, гемоторакс    77. Балалардағы күйіктер    78. Балалардағы үсу    79. Балаларда денесінің бірнеше бөліктерін қамтитын сынулар    80. Ағзалар және/немесе тіндерді мультиорганды алуға кадаврды дайындау    81. Балалардағы қосарлас жарақат    82. Ашық торакальды жарақат    83. Жабық торакальды жарақат    84. Бүйрек синдромы бар геморрагиялық қызба    85. Covid-19 коронавирустық инфекция    86. Сепсис
  Клинические протоколы:
 1. Иерсиниоз
 2. Диарея у детей. Затяжная диарея
 3. Ботулизм у детей
 4. Псевдотуберкулез
 5. Акушерский сепсис
 6. Бешенство у взрослых
 7. Острые вирусные гепатиты B, C и D, передающиеся парентеральным путем у детей
 8. Острые вирусные гепатиты В, D и С у взрослых
 9. Сепсис
 10. Клещевой энцефалит
 11. Лептоспироз
 12. Листериоз
 13. Менингококковая инфекция
 14. Менингококковая инфекция у детей
 15. Апластическая анемия у детей
 16. Аутоиммунная гемолитическая анемия у взрослых
 17. Гаплоидентичная трансплантация костного мозга
 18. Сочетанное поражение коронарных артерий и врожденные пороки сердца
 19. Иммунная тромбоцитопения у взрослых
 20. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 21. Трансплантация сердечно-легочного комплекса
 22. Изъятие донорского сердца
 23. Ведение пациентов после трансплантации сердца у детей
 24. Гипертрофическая кардиомиопатия
 25. Кардиогенный отек легких
 26. Миокардиты
 27. Нарушения проводимости сердца (АВ-блокада)
 28. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца
 29. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (Нестабильная стенокардия, Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST)
 30. Применение монооксида азота для лечения легочной гипертензии
 31. Сочетанное поражение коронарных артерий и клапанного аппарата сердца
 32. Стеноз аортального клапана
 33. Стеноз митрального клапана
 34. Стеноз трикуспидального клапана
 35. Трансплантация сердца
 36. Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия
 37. Хроническая сердечная недостаточность у детей
 38. Хронические ревматические болезни сердца у детей
 39. Экстракорпоральная мембранная оксигенация как метод лечения тяжелых форм дыхательной и сердечной недостаточности
 40. Лекарственная гиперчувствительность с различными клиническими проявлениями
 41. Гастродуоденальный стеноз
 42. Тупая травма живота, открытые повреждения живота
 43. Острая мезентериальная ишемия
 44. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки
 45. Цирроз печени у взрослых
 46. Криз отторжения почечного трансплантата
 47. Острая почечная недостаточность (острое почечное повреждение)
 48. Трансплантация почки у детей
 49. Хроническая трансплантационная нефропатия
 50. Бактериальный сепсис новорожденного
 51. Травматический шок
 52. Крайняя незрелость
 53. Некротический энтероколит у новорожденного
 54. Реанимация недоношенных детей
 55. Респираторный дистресс-синдром (неонатология)
 56. Стойкое фетальное кровообращение / Персистирующая легочная гипертензия у новорожденного
 57. Язвенно-некротический энтероколит (педиатрия)
 58. Атрезия легочной артерии
 59. Болезнь Гиршпрунга у детей
 60. Врожденная высокая кишечная непроходимость у новорожденных
 61. Врожденные пороки развития легких у новорожденных
 62. Критические врожденные пороки сердца у новорожденных
 63. Открытый артериальный проток
 64. Пороки развития диафрагмы у новорожденных
 65. Пороки развития пищевода у новорожденных
 66. Тетрада Фалло у детей
 67. Тотальный аномальный дренаж у детей
 68. Хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов у детей
 69. Кесарево сечение
 70. Эмболия околоплодными водами
 71. Кардиогенный шок
 72. Изъятие фрагмента печени от прижизненного донора с целью трансплантации реципиенту
 73. Анафилактический шок
 74. Ожоги у детей
 75. Отморожение у детей
 76. Переломы, захватывающие несколько областей тела, у детей
 77. Подготовка кадавра к мультиорганному забору органов и/или тканей
 78. Сочетанная травма у детей
 79. Открытая торакальная травма
 80. Закрытая торакальная травма
 81. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
 82. Коронавирусная инфекция - COVID-19, 10-я редакция с изменениями от 15.07.2020
 83. Сепсис

Қарсы көрсеткіштері

Допаминге немесе басқа да симпатомиметиктерге жоғары сезімталдық, феохромоцитома, тахиаритмия.

Қауіпсіздік шаралары

Артерия ішіне немесе болюсті инъекция түрінде енгізбеу! Допаминді енгізер алдында гиповолемияның түзетілуін жүргізу керек. Жедел миокард инфарктісінен туындаған шок кезінде препараттың дозасын азайту. Пропорционалды емес диастолалық қысымның жоғарылауы кезінде инфузия жылдамдығын төмендету. Анамнезінде шеткергі қантамырлар аурулары бар пациенттерге аяқ-қолдардың тері жабындары температурасын және кез келген түстік өзгерісіне мұқият мониторинг қажет. Галогенденген көмірсутектермен немесе циклопропанмен ингаляциялық наркоздағы пациенттерге сақтықпен қолдану. Жағымсыз гипотензияны болдырмас үшін допамин инфузиясын біртіндеп тоқтату керек.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Ингаляциялық анестетиктер (циклопропан, көмірсутектер туындылары) - аритмия даму қаупіне байланысты допаминмен бірге қолдануды болдырмау.Моноаминоксидаза тежегіштері - допамин әсерінің және әсер ұзақтығының күшеюі.Диуретиктер - несеп айдайтын заттардың диуретикалық әсерінің күшеюі.Үшциклді антидепрессанттар, гуанетидин - жүрек ырғағының бұзылуы, тахикардия, ауыр артериялық гипертензия немесе гипертермия.Фенитоин - гипотензия және брадикардияның даму қаупі.β-адреноблокаторлар - тамыр тарылтқыш әсерінің төмендеуі.α-адреноблокаторлар - гипертензияның және жүрек блокадасы дамуы мүмкін айқын брадикардияның даму қаупі.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек қызметін бақылаумен, сақтықпен қолдану.

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр қызметін бақылаумен, сақтықпен қолдану.

Жүктілік

Ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен жоғары болған жағдайда қолданылуы мүмкін.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Жиі: экстрасистолия, тахикардия, стенокардиялық ауыру, жүрек қағуы, гипотензия, вазоконстрикция, жүрек айнуы, құсу, бас ауыруы, ентігу.Жиі емес: азотемия, өткізгіштіктің бұзылуы, брадикардия, QRS кешенінің кеңеюі, гипертензия, гангрена.Сирек: өліммен аяқталатын қарыншалық аритмиялар, мидриаз, пилоэрекция.

Балаларда қолданылуы

Ұсынылмайды! Балаларда допаминнің қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген.Көктамыр ішіне инфузия немесе тамшылатып құйыңыз. Жүрек хирургиясымен жедел гипотензия, шок, жүрек жеткіліксіздігі кезіндегі гемодинамиканы түзету. Жаңа туылған нәрестелер: минутына 3 мкг / кг бастап, жауапқа байланысты түзетіледі; минутына максимум 20 мкг / кг. 1 айдан 18 жасқа дейінгі балалар: минутына 5 мкг / кг-дан бастап, реакцияға байланысты түзету; минутына максимум 20 мкг / кг.