C01BD01 Амиодарон¹ (Amiodarone)

Қолдану көрсеткіштері

Вольф-Паркинсон-Уайт (WPW) синдромымен, жүрекшенің жыпылықтауы және дірілдеуінің пароксизмасымен, паросистолиямен, Шагас миокардитімен ауыратын науқастардағы қарынша аритмиясымен байланысты жүрек ырғағының бұзылыстарын емдеу және алдын алу; қарынша және жүрекшелердің қайта фибрилляциясының алдын алу; қарыншалық тахикардияны емдеу; жүрекшенің жыпылықтауы және дірілдеуі кезінде синустық ырғақты қалпына келтіру мақсатында қарынша үсті тахикардиясын емдеу; аритмия эпизодтары бар миокард инфарктісінен кейін оңалту кезеңінде; қарыншаның рефрактерлі фибрилляциясынан туындаған жүректің соғуы тоқтаған кездегі жүрек-өкпе реанимациясы. 
  Клинические протоколы:
 1. Пролапс митрального клапана у детей
 2. Хроническая сердечная недостаточность у детей
 3. Кардиомиопатия у детей
 4. Гипертрофическая кардиомиопатия
 5. Перипортальная кардиомиопатия
 6. Синдром преждевременного возбуждения желудочков
 7. Желудочковые нарушения ритма сердца и профилактика внезапной сердечной смерти
 8. Трансплантация сердца
 9. Фибрилляция и трепетание предсердий
 10. Кардиогенный отек легких
 11. Хроническая сердечная недостаточность
 12. Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром Кавасаки у детей
 13. Синкопальные состояния
 14. Апластическая анемия у детей
 15. Внезапная смерть
 16. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 17. Изъятие донорского сердца
 18. Подготовка кадавра к мультиорганному забору органов и/или тканей
 19. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
 20. Миокардиты
 21. Миокардиты у детей
 22. Неревматические поражения митрального клапана у детей
 23. Острая ревматическая лихорадка (педиатрия)
 24. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца
 25. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (Нестабильная стенокардия, Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST)
 26. Перикардиты
 27. Хронические ревматические болезни сердца у детей
 28. Синдром дуги аорты Такаясу у детей
 29. Криз отторжения почечного трансплантата
 30. Хроническая трансплантационная нефропатия

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Синустық түйіннің әлсіздік синдромы (кардиостимулятор болмағанда); синустық брадикардия, синоатриальды блокада; II және III дәрежелі атриовентрикулярлы блокада; қарыншаішілік өткізгіштіктің бұзылуы (Гис байламының екі және үш аяғының блокадасы); кардиогенді шок, коллапс; айқын артериялық гипотензия; «пируэт» типіндегі жүрекшенің полиморфтық тахикардиясын тудыруы мүмкін препараттармен бір уақытта қолдану; қалқанша безінің дисфункциясы (гипотиреоз, гипертиреоз); гипокалиемия; йодқа және/немесе амиодаронға жоғары сезімталдық; өкпе функциясының ауыр бұзылыстары (өкпенің интерстициалды аурулары); кардиомиопатия немесе декомпенсацияланған жүрек жеткіліксіздігі.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Егде жастағы пациенттерде айтарлықтай айқын брадикардияның болуын ескере отырып, емделу алдында, кейін әрбір 3 айдан соң ЭКГ бақылауын жүргізу керек; өкпенің рентгенологиялық зерттеулерін және өкпе функционалдық сынамаларын жүргізу қажет; қалқанша без функцияларын (гормондардың құрамын), бауыр (ферменттер) бағалау; ЭКГ-да өзгерістер болуы мүмкін: U толқынының пайда болу мүмкіндігімен QT интервалының ұзаруы; II және III дәрежелі атриовентрикулярлы блокада, синоатриалды блокада, Гис байламы аяқтарының блокадасында емді тез арада тоқтату қажет; офтальмологиялық зерттеулер жүргізу керек (мөлдір қабықта айтарлықтай шөгінділер анықталғанда және көздің көруі нашарлағанда амиодаронды қабылдауды тоқтату қажет); қабылдаулы тоқтатқан кезде ырғақ бұзылуының қайталануы мүмкін; ересектерде операциядан кейінгі кезеңде жедел респираторлы дистресс-синдромның дамуы мүмкін; күн сәулесінің әсерінен фотосенсибилизация дамуы мүмкін; жалпы анестезия кезінде брадикардияның, айқын артериялық қысымның төмендеуі, өткізгіштіктің бұзылуы және жүректің соғу көлемінің азаю қаупі бар.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Маңызды! Амиодаронның айтарлықтай дәрілік өзара әрекеттесулері бар, препараттық толық нұсқаулығына жүгінуіңізді сұраймыз. Аритмияның даму мүмкіндігін, атап айтқанда, QT интервалын ұзартатын препараттар (мысалы, фторхинолондар, кейбір антидепрессанттар, нейролептиктер, безгекке қарсы препараттар және зеңге қарсы препараттар, макролидтер және басқа да препараттар) - аритмияның айтарлықтай даму қаупіне байланысты біріктіріп тағайындауды болдырмау. Варфарин - ХҚҚ және антикоагулянтты әсерінің ұлғаюы, қан кетудің даму қаупі.Электролитті баланстың бұзылуына алып келетін препараттар (гипокалиемия, гипомагниемия), диуретиктер, кортикостероидтар, бета-2-агонисттер, амфотерицин сияқты препараттар - аритмия дамуын туындатуы мүмкін.Бета-блокаторлар, верапамил, дилтиазем - брадикардия даму қаупі.Басқа аритмияға қарсы заттар - уыттылығының артуы және жанама әсерлердің пайда болуы.Циклоспорин, клоназепам, дабигатран, дигоксин, флекаинид, фенитоин, прокаинамид, хинидин, симвастатин - амиодарон осы препараттардың плазмадағы концентрациясын арттырады (тек мысалдар), бұл уыттылық қаупінің ұлғаюына алып келеді.Рифампицин, фенитоин және басқа да ферментті индукторлар - амиодарон концентрациясының төмендеуі.Протеаза тежегіштері (мысалы, ритонавир, индинавир), циметидин, грейпфрут шырыны - қандағы амиодарон концентрациясының ұлғаю мүмкіндігі және уыттылығының артуы.Ескерту: мұнда кейбір маңызды дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Өзара әрекеттесуі туралы ұсыныстар және қосымша ақпарат алу үшін дәрілік заттардың өзара әрекеттесулері туралы ақпарат көздеріне немесе дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Сақтықпен қолдану.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Жүктілік кезінде қарсы көрсетілген. Баламасы болмаса қабылдауға болады; ұрықта неонатальді зобтың даму қаупі бар. 

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Балада гипотиреоздың даму қаупіне байланысты қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

ОЖЖ тарапынан: жиі тремор; экстрапирамидалық бұзылыстар; ұйқының бұзылуы; сирек перифериялық нейропатия, миопатия; депрессия; парестезиялар; есту галлюцинациялары; естің бұзылыстары; мишық атаксиясы; бассүйекішілік қатерсіз гипертензия (мидың псевдоісігі).Тынысалу жүйесі тарапынан: жиі жөтел, ентігу, альвеолярлы және/немесе интерстициалды пневмонит, пневмония, өкпе фиброзы, плеврит, апноэ; сирек бронх түйілуі (әсіресе ауыр тынысалу жеткіліксіздігі немесе бронх демікпесі бар пациенттерде); жедел респираторлы дистресс-синдромы.Эндокриндік жүйе тарапынан: жиі қалыпты жағдайда Т4 деңгейінің жоғарылауы немесе Т3 деңгейінің шамалы төмендеуі; гипотиреоз немесе гипертиреоз даму мүмкіндігі.Жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан: жиі синусты брадикардия (холинолитиктерге рефрактерлі).АІЖ тарапынан: жиі жүрек айнуы, құсу, дәм сезудің бұзылуы, іштің қатуы, метеоризм, диарея, эпигастр аумағындағы ауырсыну; уытты гепатит, холестаз, бүйрек жеткіліксіздігі; сирек "бауырлық" трансаминаза белсенділігінің жоғарылауы.Көз тарапынан: жиі көздің мөлдір қабығында липофусциннің жиналуы (түрлі түсті сәулелер пайда болуына немесе контурлардың анық болмауына шағымдардың болуы мүмкін); сирек көз торының микроқыртыстануы; көру жүйкесінің невриті.Тері тарапынан: жиі фотосенсибилизация (тері гиперемиясы); терінің ауыспалы қарасұр-көк немесе көгілдір реңденуі.Қан тарапынан өзгерістер: сирек тромбоцитопения, гемолитикалық және апластикалық анемия.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Электрлік дефибрилляцияға рефрактерлі, жүрекшелердің фибрилляциясынан болған жүрек соғысы тоқтауындағы, жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу жағдайында перифериялық көктамырға инфузия немесе орталық көктамырға көктамырішілік инфузия.3 жастан асқан балаларға, ересектерге арналған дозада қолдану.18 жасқа дейінгі балаларға (таблетка түрі), және жаңадан туылған және 3 жасқа дейінгі балаларға бензил спирті болғандықтан (инъекция түрі) қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді