B03AC Темір карбоксимальтозы¹ (Ferric carboxymaltose)

Қолдану көрсеткіштері

Темірдің пероральді препараттары тиімсіз немесе пайдаланыла алмайтын жағдайда теміртапшылықты анемияны емдеу.
  Клинические протоколы:
 1. Железодефицитная анемия
 2. Хроническая болезнь почек у взрослых
 3. Хроническая болезнь почек у детей
 4. Анемия беременных
 5. Рак желудка
 6. Рак пищевода
 7. Рак предстательной железы
 8. Рак мочевого пузыря
 9. Гепатоцеллюлярная карцинома
 10. Рак шейки матки
 11. Злокачественные новообразования щитовидной железы
 12. Рак поджелудочной железы
 13. Злокачественные новообразования прямой кишки
 14. Злокачественные новообразования ободочной кишки
 15. Злокачественные опухоли гортаноглотки
 16. Злокачественные новообразования слюнных желез
 17. Рак вульвы
 18. Злокачественные новообразования гортани
 19. Злокачественные опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки решетчатой кости
 20. Злокачественные новообразования ротоглотки
 21. Злокачественные новообразования носоглотки
 22. Злокачественные новообразования полости рта
 23. Опухоли средостения
 24. Доброкачественные и злокачественные новообразования центральной нервной системы
 25. Злокачественные неоплазии тела матки
 26. Пограничные и злокачественные опухоли кости
 27. Саркомы мягких тканей
 28. Рак губы
 29. Рак легкого

Қарсы көрсеткіштері

Белсенді затқа немесе кез келген қосымша затқа асқын сезімталдық және парентеральді қабылданатын темірдің басқа да заттарына ауыр асқын сезімталдық; темір тапшылығымен байланысты емес анемиялар, темірдің шамадан тыс болу симптомдары немесе темір утилизациясының бұзылыстары.

Қауіпсіздік шаралары

Препарат бұлшықет ішіне енгізу үшін қолданылмауы тиіс! Препараттың әр құтысы тек бір рет қолдануға ғана арналған! Препарат анемия диагнозы зертханалық деректерге сай айғақталған науқастарға ғана тағайындалуы тиіс. Препаратпен емдеу реанимация үшін қажетті жабдықтар қолжетімді және анафилаксиялық реакцияларға баға беруде және емдеуде тәжірибесі бар кәсіби білікті қызметкерлері бар емдеу мекемесінде жүргізілуі тиіс. Темір статусына мұқият мониторинг жүргізу темірдің артық жүктемесіне жол бермейді. Пациенттерді темірдің парентеральді препараттарын енгізу кезінде және енгізуден кейін, ең кемінде, 30 минут ішінде аса жоғары сезімталдықтың кез келген симптомдарының пайда болуына мұқият бақылау қажет. Аллергиялық реакциялар немесе көтере алмаушылық белгілері пайда болған жағдайда препаратты енгізуді дереу тоқтатқан жөн. Паравеноздық инъекцияларға жол бермеген жөн, терінің тітіркенуін және инъекция жасалған жердің потенциалды түрде ұзақ уақыт қоңыр түске боялуын туындатуы мүмкін. Мұндай  жағдайлар пайда болған кезде препаратты енгізуді дереу тоқтатқан жөн. Жедел немесе созылмалы инфекциялық ауруларда, бронх демікпесінде, экземада немесе атопиялық аллергияларда сақтықпен тағайындау керек.Бактериемиясы бар пациенттерде препаратпен емдеуді тоқтату ұсынылады.Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік заттар- АРАЛАСТЫРМАУ!Пероральді қабылдауға арналған темір препараттары- бір мезгілде ТАҒАЙЫНДАМАУ! Препаратты парентеральді қолдану мен темірдің пероральді қабылданатын түрлерін қолдануды бастау аралығы кемінде 5 күнді құрауы тиіс.Ескерту: өзара әрекеттесуі туралы ұсыныстар және қосымша ақпарат алу үшін дәрілік заттардың өзара әрекеттесулері туралы ақпарат көздеріне немесе дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Гемодиализді қажет ететін, бүйректің созылмалы ауруы бар пациенттер үшін – бір реттік тәуліктік доза 200 мг темірден аспауы тиіс.

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр қызметі бұзылған пациенттерде пайда мен қауіп қатынасын мұқият бағалағаннан кейін ғана қолданған жөн.

Жүктілік

Бірінші триместрде қарсы көрсетілген, екінші және үшінші триместрлерде егер ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен жоғары болған жағдайда сақтықпен қолданылуы мүмкін. Бос темір аз мөлшерде плацентаға өтеді.

Емізу

Қолданылуы мүмкін, аз мөлшерде ана сүтіне енеді және емізулі бала үшін қауіпті емес.

Жағымсыз әсерлері

Жиі: бас ауыруы, бас айналуы, артериялық қысымның жоғарылауы, қан сарысуында аланинаминотрансферазаның (АЛТ) жоғарылауы, қан сарысуында фосфаттардың транзиторлы төмендеуі. Енгізген жерде жергілікті реакциялар: күйдіру сезімі, экстравазация, ауыруы, көгерулер, түсінің өзгеруі, гематомалар, тітіркену.Жиі емес: жоғары сезімталдық реакциялары, парестезиялар, дәм сезудің өзгеруі, тахикардия, артериялық қысымның төмендеуі, бет терісіне қан «құйылулары», ентігу, құсу,  диспепсия, іштің ауыруы, диарея, іштің қатуы, қышыну, есекжем, терінің қызаруы, бөртпенің барлық түрлері, миалгия, бел ауыруы, артралгия, бұлшықет түйілуі, қызба, шаршау, кеуденің ауыруы, шеткері ісінулер, дірілдеу.  Сирек: анафилактоидтық реакциялар, әлсіздік, қалтырау.Маңызды! Мұнда жанама әсерлердің қысқаша сипаттамасы берілген.Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Балаларда қолданылуы

14 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген, қолданылуы зерттелмеген.14 жастан асқан балаларға, ересектерге арналған дозаларда қолданылады. Дозасы пациенттің дене салмағына және гемоглобин деңгейіне байланысты және жекелей белгіленеді препарат нұсқаулығын қараңыз.