L01FX14 Полатузумаб ведотин

Қолдану көрсеткіштері

Ересектерде бендамустинмен және ритуксимабпен біріктірілімде қайталанатын/рефрактерлік диффуздық B-ірі жасушалы лимфомасы бар, гемопоэздік дің жасушаларының трансплантациясы көрсетілмеген пациенттерді емдеу үшін қолданылады

    Клинические протоколы:

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Әсер етуші затқа немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық, белсенді сатыдағы ауыр инфекциялық аурулар

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Полатузумаб ведотин препаратын қабылдаған пациенттерде күрделі және ауыр нейтропения мен фебрильді нейтропения жағдайлары байқалған. Препаратты қолданғанда тромбоцитопения немесе ауырлығы 3 немесе 4 дәрежелі анемия да байқалуы мүмкін. Полатузумаб ведотин препаратын қабылдаған пациенттерде емнің бірінші циклынан бастап шеткері нейропатия жағдайлары байқалды; келесі енгізілулерінде қауіп арта түседі. Полатузумаб ведотин препаратын қабылдап жүрген пациенттерде, ауыр, өмірге қауіп төндіретін немесе өлімге соқтырған, соның ішінде, пневмония (пневмоцистік пневмония мен басқа микоздық пневмонияларды қоса), бактериемия, сепсис, герпестік инфекция және цитомегаловирустық инфекция сияқты оппортунистік инфекциялар байқалды.Препаратпен емдеумен бір мезгілде тірі және әлсіретілген тірі вакциналармен иммунизациялауды жүргізбеген дұрыс. Полатузумаб ведотин препаратын қолданғанда үдемелі көп ошақты лейкоэнцефалопатия жағдайлары байқалды.Ісік жүктемесі жоғары және жылдам пролиферацияланатын ісігі бар пациенттерде ісік лизисі синдромының қаупі жоғары болуы мүмкін. Полатузумаб ведотин препаратын қолдану ауыр реакцияларды қоса, инфузиялық реакцияларды туғызуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

CYP3A4 пен P-gp күшті тежегіштері (мысалы, кетоконазол) конъюгацияланбаған MMAE «концентрация-уақыт» қисығы астындағы ауданы (AUC) көрсеткішін 48%-ға арттыруы мүмкін. CYP3A4 тежегішімен қатарлас емдеген жағдайда сақтық таныту ұсынылады. CYP3A4 күшті тежегіштерін (мысалы, боцепревир, кларитромицин, кобицистат, индинавир, итраконазол, нефазодон, нелфинавир, позаконазол, ритонавир, саквинавир, телапревир, телитромицин, вориконазол) бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерді уыттылық белгілеріне қатысты мұқиятырақ қадағалау керек. Конъюгацияланбаған MMAE бір мезгілде қолданылатын CYP3A субстраттарының (мысалы, мидазоламның) AUC ықпал ететіндігіне болжам жасалмаған. CYP3A4 күшті индукторлары (мысалы, рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, шілтерлі шайқурай) конъюгацияланбаған MMAE экспозициясын төмендетуі мүмкін. Препаратпен бір мезгілде қолданылғанда ритуксимаб пен бендамустиннің фармакокинетикасы өзгермейді. Популяциялық фармакокинетикалық талдаудың деректеріне сәйкес, ритуксимабты бір мезгілде қолдану антиденемен конъюгацияланған ММАЕ (acMMAE) плазмадағы AUC 24%-ға жоғарылауымен және конъюгацияланбаған MMAE плазмадағы AUC 37%-ға төмендеуімен байланыстырылады. Дозасын түзету қажет емес. Бендамустин acMMAE пен конъюгацияланбаған MMAE плазмадағы AUC көрсеткішіне әсер етпейді

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Доза коррекциясын қажет етпейді

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Ауыр дәрежелі бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттерде қолдану ұсынылмайды

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Жүктілік кезеңінде қолдану ұсынылмайды

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Емізудің бала үшін пайдасын және емнің әйел үшін пайдасын ескере отырып, емізуді тоқтату немесе тигециклинмен емді тоқтатата тұру туралы шешім қабылдау қажет

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Сепсис, пневмония, жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы, фебрильді нейтропения, нейтропения, тромбоцитопения, анемия, лейкопения, лимфопения, гипокалиемия, тәбеттің төмендеуі, шеткері нейропатия, бас айналуы, жөтел, диарея, жүрек айнуы, іш қатуы, құсу, іш ауыруы, қажу, пирексия, астения, дене салмағының төмендеуі, инфузиялық реакциялар, герпес вирусынан туындаған инфекция, цитомегаловирустық инфекция, панцитопения, гипокальциемия, гипоальбуминемия, жүріс-тұрыстың бұзылуы, парестезия, гипестезия, бұлыңғыр көру, пневмонит, іштің жоғарғы бөлігінің ауыруы, қышыну, артралгия, қалтырау, бауыр трансаминазалары белсенділігінің жоғарылауы, липаза белсенділігінің жоғарылауы, гипофосфатемия

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Көрсеткіштері, қолдану тәсілі мен дозалары

Инфузияға арналған ерітіндіні дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 140 мг; Ұсынылатын дозасы дене салмағына 1.8 мг/кг құрайды, ол 6 цикл бойына бендамустинмен және ритуксимабпен біріктіріп, 21 күн сайын вена ішіне енгізілді. Полатузумаб ведотин бендамустин және ритуксимабты әр циклдың 1 күні кез келген ретпен енгізуге болады. Полатузумаб ведотин препаратымен енгізілгенде, бендамустиннің ұсынылатын дозасы әр циклдың 1 күні және 2 күні тәулігіне 90 мг/м2, ал ритуксимабтың ұсынылатын дозасы – әр циклдың 1 күні 375 мг/м2 құрайды. 1.8 мг/кг Полатузумаб ведотин препаратын >240 мг жалпы дозасында қабылдаған пациенттерде клиникалық тәжірибенің шектеулілігіне байланысты, жалпы дозасын бір циклда 240 мг асырмау ұсынылады.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді