A10BD07 Метформин және Ситаглиптин (Metformin and sitagliptin)

Қолдану көрсеткіштері

Қан глюкозасы деңгейін реттеудің дәрі-дәрмектік емес әдістерімен біріктіріліп, сондай-ақ басқа препараттармен біріктіріліп 2 типті қант диабетін емдеу үшін қолданылады: ең жоғары көтерімді дозадағы метформин монотерапиясының тиімділігі жеткіліксіз пациенттерде, сондай-ақ ситаглиптин мен метформин біріктірілімімен ем алып жүрген пациенттерге гликемия деңгейін бақылауды жақсарту үшін диета және дене жүктемелері режиміне қосымша ретінде; ең жоғары көтерімді дозалардағы сульфонилмочевина препараттарымен және метформинмен емделгенде гликемияның талапқа сай бақылануына жете алмаған пациенттерде диета және дене жүктемелері режиміне қосымша ретінде сульфонилмочевина туындыларымен біріктіріліп (үш препараттың біріктірілімі); ең жоғары көтерімді дозалардағы метформинмен және PPAR-γ агонистерімен емделу тиімділігі жеткіліксіз пациенттерде диета және дене жүктемелері режиміне қосымша ретінде пероксис пролифераторымен (PPAR-γ) белсенділенген гамма-рецепторлар агонистерімен (мысалы, тиазолидиндионмен) біріктіріліп (үш препараттың біріктірілімі); инсулинмен және метформинмен емделу тиімділігі жеткіліксіз пациенттерде гликемия деңгейінің бақылануын жақсарту үшін диета және дене жүктемелері режиміне қосымша ретінде инсулинмен біріктіріліп (үш препараттың біріктірілімі).
    Клинические протоколы:
  1. Сахарный диабет 2 типа

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Препараттың белсенді затына немесе қосымша заттарының кез келгеніне жоғары сезімталдық; диабеттік кетоацидоз, диабеттік  прекома; ауыр бүйрек  жеткіліксіздігі (ШСЖ < 30 мл/мин/1,73 м2); бүйрек функциясына әсер ететін жедел жағдайлар (дегидратация, ауыр инфекция, шок, құрамында йод бар контрастылы заттарды тамыр ішіне енгізу); тін гипоксиясына алып келетін жедел және созылмалы аурулар (жүрек немесе респираторлық жеткіліксіздік, таяуда өткерілген миокард инфарктісі, шок); жедел алкогольдік уыттану, алкоголизм.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

 • 1 типті қант диабеті бар пациенттерге тағайындалмайды, сондай-ақ диабеттік кетоацидозды емдеуге қолдануға болмайды. • Постмаркетингтік кезеңде жағымсыз реакциясы – жедел панкреатит, аса жоғары сезімталдық, ауыр және мүгедектікке ұшырататын артралгия, буллезді пемфигоид  жөнінде хабарланды. • Лактацидоздан сақтану үшін жеткіліксіз бақыланған диабет, кетоз, ұзақ уақыт ашығу, алкогольді шамадан тыс тұтыну, бауыр функциясының бұзылуы және гипоксиямен қатар жүретін барлық жағдайлар сияқты қауіп факторларын ескеру қажет. • Метаболизмдік ацидозға күдік туындағанда препаратпен емдеуді тоқтатып, пациентті дереу ауруханаға жатқызған дұрыс.  • Сульфонилмочевинамен немесе инсулинмен біріктіріп қабылдайтын пациенттерде гипогликемияның пайда болу қаупі болады.  • Зерттеу жүргізу (контрастылы затты вена ішіне енгізу) жоспарланған, бауырдың немесе жүрек жеткіліксіздігінен, алкоголизмнен зардап шегетін, ШСЖ  ≥ 30 -дан  • Зертханалық көрсеткіштердің патологиялық өзгерістері немесе клиникалық көріністері (әсіресе, клиникалық симптомдары түсініксіз және байқалмайтын) пайда болғанда 2 типті қант диабеті бар пациенттерді кетоацидоз және лактацидозға қатысты шұғыл тексеруден өткізу қажет.   • Препаратпен емдеуді жалпы, жұлын немесе эпидуральді анестезиямен жасалатын жоспарлы операцияның алдында 48 сағат бұрын тоқтату керек. Әдетте, препаратты қолдануды операциядан кейін 48 сағат өткен соң және бүйректің қалыпты функциясын анықтағаннан кейін ғана жалғастырады.   Егде жастағы пациенттерде сақтықпен қолдану керек - бүйрек функциясын ұдайы бақылау қажет.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Алкоголь мен құрамында спирт бар дәрілік препараттар - лактацидоздың жоғары даму қаупі бар, шектеген жөн.Құрамында йод бар контрастылы заттар - радиологиялық тексерулер алдында немесе тексеру кезінде тоқтату керек және ол жүргізілгеннен кейін 48 сағат өткен соң ғана қолданылады.Жүйелі және жергілікті қолданылатын глюкокортикостероидтар, β-2-агонистер және диуретиктер - гипергликемиялық әсер. АӨФ тежегіштері - қандағы  глюкоза деңгейін төмендетуі. Бүйрек арқылы метформин элиминациясына қатысатын, бүйрек өзекшелерінің жалпы тасымал жүйесіне әсер ететін (органикалық катиондық тасымалдағыштар тежегіштері -2 {ОСТ2}/ көптеген резистенттілік ақуызы және ранолазин, вандетаниб, долутегравир және циметидин сияқты токсиндердің {MATE} шығарылуын) дәрілік заттар -  бір мезгілде қолдану препаарттың жүйелік әсерін және  туындау қаупін ұлғайтуы мүмкін.Анестезия препараттары - препаратпен емдеуді жалпы, жұлын немесе эпидуральді анестезиямен жасалатын жоспарлы операцияның алдында 48 сағат бұрын тоқтату керек және препаратты қолдануды операциядан кейін 48 сағат өткен соң және бүйректің қалыпты функциясын анықтағаннан кейін ғана жалғастырады.    Қосымша ақпарат алу үшін препараттың нұсқауларын қарау керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Ауыр бүйрек жеткіліксіздігіндегі ШСЖ ≥ 30 мл/мин/1,73 м2 пациенттерде қарсы көрсетілімде.Лактацидоздың пайда болу жиілігі бүйрек функциясының нашарлау дәрежесімен арта түседі, сондықтан қан сарысуындағы креатинин концентрациясын ұдайы тексеру керек: бүйрек функциясы қалыпты пациенттерде жылына кем дегенде бір рет; қан сарысуындағы креатинин деңгейлері жоғары қалып шегімен тең немесе одан асып кететін пациенттерде, сондай-ақ егде жастағы пациенттерде жылына кем дегенде 2-4 рет.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр функциясының бұзылуында қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен толығырақ танысу қажет, өйткені бұл препарат әртүрлі препараттармен үйлеседі және жанама реакциялар әр түрлі болады.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Қауіпсіздік және тиімділік туралы мәліметтер болмағандықтан, 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді