J01DH51 Циластатинмен имипенем¹ (Imipenem with cilastatin)

Қолдану көрсеткіштері

Аэробты және анаэробты грамоң және грамтеріс микроағзалармен шақырылған инфекциялар; нозокомиальді септицемия; орталық жүйке жүйесі инфекциялары үшін қолданбау; Pseudomonas немесе басқа да сезімталдығы төмен микроағзалар туындатқан инфекциялар; қызбамен нейтропениясы бар пациенттердегі инфекциялардың эмпериялық емі.
  Клинические протоколы:
 1. Акушерский сепсис
 2. Рожа
 3. Острый и подострый эндокардит (инфекционный эндокардит)
 4. Эхинококкоз у взрослых (эхинококкоз органов брюшной полости)
 5. Альвеококкоз печени
 6. Сибирская язва
 7. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 8. Апластическая анемия у детей
 9. Аутоиммунная гемолитическая анемия у взрослых
 10. Гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 11. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у детей
 12. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
 13. Отморожение у детей
 14. Иммунная тромбоцитопения у взрослых
 15. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия у взрослых
 16. Ведение пациентов после трансплантации сердца у взрослых
 17. Неревматические поражения митрального клапана у детей
 18. Трансплантация сердца
 19. Хроническая болезнь почек у взрослых
 20. Ожоги у детей
 21. Пневмония у взрослых (внебольничная пневмония)
 22. Пневмония у детей
 23. Хроническая обструктивная болезнь лѐгких
 24. Абсцесс печени
 25. Ахалазия пищевода у детей
 26. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей
 27. Дивертикул пищевода
 28. Острая мезентериальная ишемия
 29. Острый парапроктит
 30. Перитонит
 31. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки
 32. Послеожоговые рубцовые стриктуры пищевода
 33. Криз отторжения почечного трансплантата
 34. Послеродовый эндометрит
 35. Хроническая трансплантационная нефропатия
 36. Цистит и уретрит
 37. Врожденная низкая кишечная непроходимость
 38. Врожденные пороки развития легких у новорожденных
 39. Гастрошизис. Омфалоцеле (Экзомфалоз)
 40. Пороки развития диафрагмы у новорожденных
 41. Инфекции мочевых путей при беременности, родах и послеродовом периоде
 42. Абдоминальная травма
 43. Инородное тело пищевода
 44. Гепатоцеллюлярная карцинома
 45. Рак шейки матки
 46. Сепсис

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Кез-келген препарат компоненттеріне, карбапенемдерге; бета-лактамды антибиотиктерге (мысалы, пенициллиндерге немесе цефалоспориндерге) жоғары сезімталдық.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

ОЖЖ бұзылыстары; эпилепсия.Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Ганцикловир - жайылған тырысулар дамуы; валганцикловир - ұстамалардың артуы; вальпроат - вальпроат концентрациясының төмендеуі.Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бүйрек жеткіліксіздігі

Егер креатинин клиренсі 70 мл/мин/1,73м2 төмен болса, онда дозасын азайту. Бүйрек қызметінің бұзылысы бар балаларға қарсы көретілген (сарысулық креатинин 2 мг/л жоғары).

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Гепатоуыттылығына байланысты бауыр қызметіне бақылау жүргізу қажет.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Ана үшін күтілетін пайда ұрық үшін ықтимал қауіптен жоғары болған жағдайда қолданылуы мүмкін.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Аз мөлшерде ана сүтіне енеді. Қолдану қажет болған жағдайда емдеу кезінде бала емізуді тоқтату керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі: диарея; эозинофилия; жүрек айнуы (инфузия жылдамдығын төмендетуі мүмкін); бөртпе; құсу.Жиі емес: жаңылысу; бас айналуы; ұйқышылдық; галлюцинациялар; гипотония; лейкопения; миоклоникалық белсенділік; тырысулар; тромбоцитопения; тромбоцитоз.Сирек: жедел бүйрек жеткіліксіздігі; анафилактикалық реакциялар; антибиотик-ассоциирленген колит; энцефалопатия; естуді жоғалту; гепатит; парестезиялар; полиурия; Стивенс-Джонсон синдромы; дәм сезудің бұзылысы; тіс, тіл немесе несеп түсінің өзгеруі; уытты эпидермальді некролиз; тремор.Өте сирек: іштің ауыруы; миастения асқынуы; астения; цианоз; диспноэ; глоссит; гемолитикалық анемия; бас ауыруы; қыжыл; гипергидроз; сілекей ағуы; гипервентиляция; жүрек қағысы; полиартралгия; тахикардия; құлақтағы шуыл.Жиілігі белгісіз: нейроуыттылық (жоғары дозада, бүйрек жеткіліксіздігінде, ОЖЖ ауруларында).Маңызды! Мұнда дәрілік өзара әрекеттесулердің қысқаша сипаттамасы берілген. Толық ақпарат алу үшін дәрілік препараттың қолданылуы жөніндегі нұсқаулығына жүгініңіз.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

Тек көктамыр ішіне, тамшылатып, баяу! Инфузия түрінде 30-60 минут бойы енгізу. Препаратты қолданар алдында қалпына келтіру және содан соң сұйылту керек. 1 жасқа дейінгі балаларға ұсынылмайды.3 айдан және одан асқан дене салмағы 40 кг төмен балалар: ұсынылатын доза 15 мг/кг 6 сағаттық аралықпен. Жоғары тәуліктік дозасы 2 г аспауы тиіс. Дене салмағы 40 кг жоғары балалар ересектерге арналған дозаларды қабылдауы тиіс.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді