A07AA02 Нистатин (Nystatin)

Қолдану көрсеткіштері

Емдеу және алдын алу үшін қолданылады (пенициллин және тетрациклин қатарындағы заттар, хлорамфеникол және басқа дәрілік заттармен ұзақ уақыт емдеу кезінде):- асқазан-ішек жолының кандидозын емдеу;- асқазан-ішек жолдарында хирургиялық араласулар кезінде операция алды және операциядан кейінгі кезеңде зеңдік зақымданулардың алдын алу.  
  Клинические протоколы:
 1. Кандидоз полости рта
 2. Аллогенная неродственная трансплантация костного мозга
 3. Аллогенная родственная трансплантация костного мозга
 4. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 5. Гаплоидентичная трансплантация костного мозга
 6. Гаплоидентичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
 7. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у детей
 8. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса
 9. Первичные иммунодефициты с дефектом системы фагоцитоза
 10. Первичные иммунодефициты с дефектом системы фагоцитоза
 11. Тяжелый комбинированный иммунодефицит
 12. Аутологичная трансплантация костного мозга
 13. Адгезивный средний отит
 14. Поражение уха и сосцевидного отростка после оперативного лечения на среднем ухе
 15. Ведение пациентов после трансплантации сердца у взрослых
 16. Эпителиальный копчиковый ход
 17. Выпадение прямой кишки
 18. Острый одонтогенный остеомиелит челюсти
 19. Острый парапроктит
 20. Свищи прямой кишки
 21. Ведение детей с пересаженной почкой
 22. Криз отторжения почечного трансплантата
 23. Острое отторжение почечного трансплантата у детей
 24. Ректовагинальный свищ
 25. Трансплантация почки
 26. Хроническая трансплантационная нефропатия
 27. Респираторный дистресс-синдром (неонатология)
 28. Хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов у детей
 29. Ангионевротический отек
 30. Ожоги II – IIIA-Б - IV степени более 30%, глубоких более 10% поверхности тела
 31. Ожоги II – IIIA-Б - IV степени до 30%, глубоких до 10% поверхности тела (взрослые)
 32. Ожоги II – IIIА степени более 20% (взрослые)
 33. Перелом нижней челюсти со смещением отломков
 34. Травма прямой кишки
 35. Злокачественные новообразования щитовидной железы
 36. Рак поджелудочной железы
 37. Злокачественные новообразования прямой кишки
 38. Злокачественные новообразования ободочной кишки

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қарсы көрсеткіштері

Аса жоғары сезімталдық, панкреатит, асқазан және 12 елі ішектің ойық жара ауруы.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Қауіпсіздік шаралары

Қынаптың зеңдік ауруларында жыныстық жұбымен бір мезгілде емдеу ұсынылады.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Нистатинді клотримазолмен бір мезгілде қолданған кезде соңғысының белсенділігі төмендейді.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Бауыр жеткіліксіздігі

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Емізу

Нистатин аз мөлшерде сіңірілсе де, ана сүтімен оның бөлінуі белгісіз, сондықтан лактация кезеңінде қолдану қажет болған жағдайда, бала емізуді тоқтату туралы мәселені шешу керек.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Жағымсыз әсерлері

Жүрек айнуы, құсу, диарея, іштің ауыруы, гипертермия, қалтырау, аллергиялық реакциялар.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.

Ақпарат тіркелуден кейін қолжетімді