C09CA04 Ирбесартан¹ (Irbesartan)

Қарсы көрсеткіштері

Препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық; біріншілік гиперальдостеронизм; тұқым қуалайтын галактозаны көтере алмаушылық; лактаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза мен галактоза сіңірілуінің бұзылыстары.

Қауіпсіздік шаралары

Диуретиктермен қарқынды емдеудің, диареяның, құсудың немесе тұзды қабылдауға шектеу қою нәтижесінде сусызданған және гипонатриемиясы бар науқастарда - симптоматикалық гипотензия. Бүйрек артерияларының екі жақты стенозы немесе жалғыз бүйрек артериясының стенозы бар науқастар - ауыр түрдегі артериялық гипертензия немесе бүйрек жеткіліксіздігі дамуының жоғары қаупі. Бүйрек жеткіліксіздігі, диабеттік нефропатиямен байланысты протеинурия және/немесе жүрек аурулары бар болған жағдайларда гиперкалиемия байқалуы мүмкін, ол қан сарысуындағы калий мен креатинин деңгейіне мониторинг жасауды талап етеді. Қолқа немесе митралды стенозда немесе обструкциялы гипертрофиялық кардиомиопатиясы бар пациенттерге арнайы сақтық шаралары қажет. Алғашқы альдостеронизмі бар науқастар ренин-ангиотензин жүйесін тежейтін гипертензияға қарсы дәрілік препараттарға реакция бермейтіндіктен, алғашқы альдостеронизмде қолдану ұсынылмайды.

Дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі

Тиазидті диуретиктер - ирбесартанның гипертензияға қарсы әсері күшейеді, мұның алдында диуретиктердің жоғары дозаларымен емдеу сусыздануға әкелуі мүмкін және ирбесартанмен емдеудің басында симптоматикалық гипотензияның даму қаупін жоғарылатады; калий жинақтайтын диуретиктер және калий препараттары, ас тұзын алмастырушы және қан сарысуында калий деңгейін жоғарылататын басқа да препараттар (мысалы, гепарин) - гиперкалиемия даму қаупі жоғарылайды;Гипертензияға қарсы басқа препараттар - гипотензиялық әсері күшейеді; бета-адреноблокаторлармен, кальций өзекшелерінің блокаторларымен үйлеседі;Литий препараттары - қан плазмасында литий деңгейінің жоғарылауы және оның уыттылық әсерінің дамуы; 150 мг дозадағы ирбесартан дигоксиннің фармакокинетикасына әсер етпейді;Ирбесартанның фармакокинетикасы гидрохлоротиазидпен бір мезгілде қолданғанда өзгермейді; ангиотензин II антагонистері мен СЕҚҚП, соның ішінде таңдамалы ЦОГ-2 тежегіштері, ацетилсалицил қышқылы және таңдамалы емес СЕҚҚП - гипотензиялық әсерінің әлсіреуі;ААФ тежегіштері мен СЕҚҚП, ангиотензин II антагонистерін СЕҚҚП бірге қолданғанда - жедел бүйрек жеткіліксіздігінің даму мүмкіндігін қоса, бүйрек функциясы бұзылуының және калийдің сарысудағы деңгейінің жоғарылау қаупі, әсіресе бүйрек функциясының бұзылуы бұрыннан бар пациенттерде артуы мүмкін.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Дозасын түзету талап етілмейді.

Бауыр жеткіліксіздігі

Бастапқы төмендеу доза (75 мг) бауыр функциясының жеңіл немесе орташа дәрежедегі ауырлықтарында қажет болуы мүмкін. Бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттер үшін клиникалық деректер жоқ.

Жүктілік

Қарсы көрсетілген.

Емізу

Қарсы көрсетілген.

Жағымсыз әсерлері

Жиі: бас айналуы, шаршағыштық, ортостатикалық бас айналуы, ортостатикалық гипотензия, дене температурасының жоғарылауы, жүрек айнуы, құсу, миалгия, оссалгия, артралгия, бұлшықет түйілуі, қан плазмасындағы КФК деңгейінің жоғарылауы, гиперкалиемия.Жиі емес: синусопатия, синусит, фарингит, ринит, жөтел, диспепсия көріністері, қыжыл, диарея, кеуде қуысының ауыруы, жыныстық дисфункция, лейкоцитокластық васкулит, тахикардия, қан құйылулары.Сирек: бас ауыруы, құлақтағы шуыл, шаршағыштық, үрей/қозғыштық жағдайы, дәм сезудің бұзылуы, бауыр қызметінің бұзылуы, сарғаю, гепатит, құрсақ қуысындағы ауырулар, несеп шығару жолдарының инфекциялары, бүйрек қызметінің бұзылуы, гемоглобин деңгейінің төмендеуі, асқын сезімталдық реакциялары, бөртпе, есекжем, ангионевроздық ісіну.Жиілігі белгісіз: бүйрек жеткіліксіздігі (жоғары қауіп тобындағы науқастарда).

Балаларда қолданылуы

18 жасқа дейінгі балаларға қарсы көрсетілген.